wrapper

Nou!

Studii de fezabilitate

 • Studii de fezabilitate pentru accesarea de fonduri europene

Pentru a primi finantare, proiectele care prevad activitati legate de constructii (drumuri, sisteme de apa potabila, hale de productie, renovarea/modernizarea structurilor hoteliere etc.) trebuie insotite de un studiu de fezabilitate. In ceea ce priveste Fondurile Structurale , studiul de fezabilitate este o documentatie tehnico-economica ce cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici ai unei investitii in infrastructura. 
Echipa noastra are in portofoliu in jur de 100 de studii de fezabilitate realizate in cadrul unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene.

 • Studii de fezabilitate necesare accesarii unor credite bancare de investitii

Pentru accesarea unor credite de investitii bancare majoritatea institutiilor financiare solicita elaborarea unui studiu de fezabilitate. Elaborarea unui studiu de fezabilitate bine realizat poate convinge o banca sau investitor ca ideea ta merita luata in considerare ca o investitie. Scopul studiului de fezabilitate consta in gasirea proiectelor care sa raspunda conditiilor cerute, pentru a putea fi finantate. Proiectele trebuie sa aiba o rentabilitate suficient de mare, care sa permita cel putin acoperirea obligatiilor fata de Banca.

 Echipa noastra are in portofoliu studii de fezabilitate realizate pentru urmatoarele institutii bancare : BRD, CEC, BCR, GARANTI BANK.

 • Studii de fezabilitate necesare accesarii unor granturi guvernamentale

Pentru accesarea unor granturi guvernamentale este necesar elaborarea unui studiu de fezabilitate(HG 807/2014). Structura studiului de fezabilitate fezabilitate este inclusa in HG. Proiectele trebuie sa aiba o rentabilitate suficient de mare, care sa permita cel putin acoperirea obligatiilor fata de creditor.

Echipa noastra are in portofoliu studii de fezabilitate realizate conform. HG332/2014 HG 807/2014 HG 537/2014 Ordin 2980/2013.

Parti studii de fezabilitate
La realizarea unui studiu de fezabilitate, este nevoie de munca in comun a mai multor specialisti: proiectant (arhitect), economist, jurist etc. Un studiu de fezabilitate este compus din parti scrise si parti grafice (planse). 

Partile scrise sunt reprezentate de:

 • date generale despre investitie
 • date tehnice despre investitie
 • durata de realizare a investitiei si etape principale
 • costul estimativ al investitiei
 • analiza economico-financiara
 • finantarea investitiei
 • estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
 • avize si acorduri emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, necesare realizarii constructiei in cauza.

Partile grafice constau in:

 • planuri de amplasare in zona
 • planuri generale
 • planuri de arhitectura.


Pentru mai multe detalii despre modul in care putem colabora la realizarea unui studiu de fezabilitate pentru proiectul dvs., nu ezitati sa ne contactati.

Programul Operational Sectorial - POS CCECe este Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” ?

Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste încurajarea cresterii productivitatii întreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice.

Ce domenii acopera Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice”?

  • Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici si mijlocii
  • Cercetare/Dezvoltare
  • IT si Comunicatii
  • Energie

 

Obiectiv general al POS - Cresterea Competitivitatii Economice îl constituie cresterea productivitatii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite României sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.
Prin POS CCE se vor finanta cu maximum 5.000.000 Euro Industria Prelucratoare si cu pana la 20.000.000 Euro Energia Verde. Fondurile nerambursabile reprezinta pana la 70% din cheltuielile eligibile.

Obiective specifice:

 • Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a întreprinderilor
 • Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii între institutii de cercetare dezvoltare s?i inovare (CDI) si întreprinderi, precum si cresterea accesului întreprinderilor la CDI
 • Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia în sectorul public (administratie) si cel privat (întreprinderi, cetateni)
 • Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

 

 

AXE PRIORITARE TEMATICE POS CCE:


AXA PRIORITARA 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie


1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, în special IMM-uri;
1.2. Accesul IMM-urilor la finantare;
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

AXA PRIORITARA 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

 

   2.1 CD în parteneriat între universittiii/ institute de cercetare-dezvoltare si întreprinderi, în vederea obtinerii de rezultate aplicabile în economie ;

 

   2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI

 

   2.3 Accesul întreprinderilor la activitati de CDI (în special IMM-urile).

AXA PRIORITARA 3 Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

 

    3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

 

    3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

 

    3.3. Dezvoltarea e-economiei

AXA PRIORITARA 4 - Cresterea eficientei energetice si a sigurantei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbarilor climatice

 

    4.1. Energie eficienta si durabila (îmbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);

 

    4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie "verde";

 

    4.3. Diversificarea retelelor de interconectare în scopul cre?terii sigurantei în aprovizionarea cu energie.

AXA PRIORITARA 5 - Asistenta Tehnica

 

    5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;

 

    5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.
Institutie responsabila POS CCE

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE - este constituita in cadrul Ministerului Economiei.Alocare financiara

    Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice va beneficia in perioada 2007-2013 de

2.55 miliarde euro

    .

 

(sursa: POS CCE aprobat de Comisia Europeana - iulie 2007)

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...
FINANTAT DE: Programului Operational ...