wrapper

Nou!

Plan de afaceri

 

Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina drumul de parcurs al unei intreprinderi intr-o anumita perioada de timp. El stabileste misiunea, obiectivele, strategia si planurile de actiune pentru derularea unei activitati specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate.

Planul de afaceri este modul preferat de comunicare intre intreprinzatori, potentialii finantatori si investitori. El este de folos si pentru a explica angajatilor sensul tuturor atributiilor stabilite, si rolul pe care acestia il au in cadrul firmei. Ai nevoie de planificare. De fapt, mereu planifici ceva in afacerile tale. Secretul succesului in afaceri este planificarea riguroasa, profesionista.

 

A avea un plan de afaceri inseamna a sti incotro vrei sa mearga organizatia ta

 

  • Plan de afaceri pentru accesarea de fonduri europene

Pentru a primi finantare, proiectele care prevad activitati legate de constructii (drumuri, sisteme de apa potabila, hale de productie, renovarea/modernizarea structurilor hoteliere etc.) trebuie insotite de un plan de afaceri. In ceea ce priveste Fondurile Structurale, planul de afaceri este o documentatie ce cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai unei investitii. 


Echipa noastra are in portofoliu in jur de 100 de planuri de afaceri realizate in cadrul unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene.

 

  • Plan de afaceri necesar accesarii unor credite bancare de investitii

Pentru accesarea unor credite de investitii bancare majoritatea institutiilor financiare solicita elaborarea unui plan de afaceri. Un plan de afaceri bine realizat poate convinge o banca sau un investitor ca ideea ta merita luata in considerare ca o investitie. Scopul planului de afaceri consta in gasirea proiectelor care sa raspunda conditiilor cerute, pentru a putea fi finantate. Proiectele trebuie sa aiba o rentabilitate suficient de mare, care sa permita cel putin acoperirea obligatiilor fata de Banca.

 Echipa noastra are in portofoliu planuri de faceri realizate pentru urmatoarele institutii bancare : BRD, CEC, BCR, GARANTI BANK.

 

  • Plan de afaceri necesar accesarii unor granturi guvernamentale

Pentru accesarea unor granturi guvernamentale este necesar elaborarea unui plan de afaceri(HG 807/2014). Structura planului de afaceri  este inclusa in HG. Proiectele trebuie sa aiba o rentabilitate suficient de mare, care sa permita cel putin acoperirea obligatiilor fata de creditor.

Echipa noastra are in portofoliuplanuri de afaceri realizate conform. HG332/2014 HG 807/2014 HG 537/2014 Ordin 2980/2013.

 

 

 Pentru mai multe detalii despre modul in care putem colabora la realizarea unui plan de afaceri pentru proiectul dvs., nu ezitati sa ne contactati.

Infiintare / modernizare brutarieProgram finantat prin FEADR Masura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 13/2008

Introducerea Schemei de ajutor de stat nr. XS 13/2008 a largit aria potentialilor beneficiari, cuprinzându-i pe cei care proceseaza produse agricole din industria alimentara (sectoarele panificatie, dulciuri si produse zaharoase, lactate, preparate alimentare omogenizate si alimente dietetice, alte produse alimentare n.c.a.) si pe cei care produc si utilizeaza energie regenerabila si biocombustibil. 

Beneficiarii eligibili in cadrul schemei XS 13 sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii – definite în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii :

- Beneficiarul nu trebuie sa fie în dificultate ;
- Isi desfasoara activitatea în Romania, sunt înregistrate conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, sau Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
- Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, în raport cu proiectul;
-Reprezentantul legal trebuie sa dovedeasca documentar functia sa in cadrul societatii ;
- Societatea sa fie înregistrata cu activitatea/activitatile pentru care doreste sprijin financiar prin prezenta schema la ORC, indiferent daca acestea constituie sau nu activitate principala a societatii.
- Sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului ;
- În cazul in care solicitantul a înregistrat activitate in anul anterior depunerii proiectului ,rezultatul operational (rezultatul din exploatare din bilant) sa fie pozitiv.
- La data depunerii cererii de finantare sa nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;

Cheltuieli eligibile :

1. Investitii in active corporale :

- Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
- Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
- Achizitii sau achizitii în leasing financiar de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate;
- Achizitii sau achizitii în leasing financiar de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie,
- Investitii pentru îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute în cadrul unitatilor de procesaresi marketing (constructii si/sau echipamente);
- Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (constructii si/sau echipamente);

2. Investitii in active necorporale :

- Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
- Achizitionarea de software.
* Valoarea maxima a fondurilor ce pot fi acordate beneficiarilor eligibili

Valoarea maxima a ajutorului în cadrul schemei nu va depasi 3.000.000 Euro/proiect. Intensitatea ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme este :
a) 40 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza în regiunea Bucuresti-Ilfov;
b) 50 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza în celelalte regiuni de dezvoltare.


Fondurile totale alocate Masurii 123-FEADR sunt de:
Cheltuiala publica 1.071.174.126 Euro (1,07 miliarde de Euro),
din care:

  • contributia Guvernului României – 20%
  • contributia Uniunii Europene – 80%


NOTA!

Cheltuiala publica, în suma totala de 1.071.174.126 Euro, corespunde urmatoarei alocari:

  • suma de 853.049.126 Euro pentru operatiunile specifice Masurii 123;
  • suma de 118.125.000 Euro pentru operatiunile specifice Schemei de ajutor de stat.
    Stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole în vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevazute în Anexa I la Tratatul CE, precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole în vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor nr. XS 13/2008;


Produse:

biscuiti, fursecuri, cozonaci, piscoturi, stiks-uri, etc

 

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
POS CCE DMI. 3 - Sustinerea e-economiei ...
Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR ...