Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Fonduri europene pentru participarea la targuri si expozitii


Firmele pot accesa fonduri europene pentru a participa la targuri si expozitii cu stand propriu, pentru activitatile de promovare sau pentru implementarea sistemelor de management al calitatii ISO 9001. Intreprinderile mici si mijlocii pot sa-si inscrie proiectele incepand cu 10 august pe site-ul mimmctpl.ro pentru cele doua operatiuni pe care Ministerul pentru IMM le va lansa, respectiv 113 - "Sprijinirea pentru accesul pe noi piete si internationalizare" si 112 - "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale", firmele pot sa primeasca fonduri nerambursabile de pana la 860.000 lei (echivalentul a 200.000 euro).

Bugetul alocat pentru operatiunea 113 - "Sprijinirea pentru accesul pe noi piete si internationalizare" este in acest an de 15,5 mil. lei, iar IMM-urile pot utiliza fondurile pentru participarea cu stand propriu la targuri si expozitii internationale, organizate in tara sau strainatate, participarea la misiuni economice in strainatate, elaborarea si productia de materiale de promovare a agentului economic pentru targuri si expozitii sau realizarea unui site pe internet pentru prezentarea produselor promovate.

In ceea ce priveste operatiunea 112 - "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale", firmele pot utiliza fondurile pentru infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari, implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001, a sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau certificarea produselor. Bugetul alocat pentru acest an este de 30,1 mil. lei.

Dupa inregistrarea online realizata pe site-ul ministerului mimmctpl.ro, in maximum doua zile firmele trebuie sa depuna, la Oficiile Teritoriale pentru IMM si Cooperatie, dosarul intocmit conform ghidului solicitantului, altfel va pierde numarul de inregistrare si va trebui sa se inscrie din nou.

Greseli in accesarea fondurilor structurale europene


Pentru ca cererea de finantare sa nu fie respinsa, solicitantii trebuie sa respecte toate conditiile din ghid. Documentatia incompleta, supraestimarea costurilor eligibile si calculul incorect al bugetului sunt cele mai des întâlnite greseli în atragerea fondurilor.

Multi dintre cei care au solicitat sprijin nerambursabil de la Uniunea Europeana sunt de parere ca procedura de accesare a finantarii este prea birocratica, iar întocmirea dosarului presupune un procedeu extrem de laborios. Si totusi, acest demers ar putea fi mult mai usor de parcurs daca cei interesati ar urma pas cu pas cerintele din ghidul solicitantului. În plus, greselile celorlalti ar putea fi învataminte pentru ei. Va prezentam mai jos câteva dintre cele mai frecvente erori comise în solicitarea finantarii.

Astfel, cererile scrise de mâna vor fi întotdeauna respinse, întrucât, asa cum se specifica în ghid, ele trebuie sa fie scrise la calculator, potrivit portalului fonduri-structurale.ro. În plus, o documentatie incompleta atrage dupa sine pierderea posibilitatii de a atrage fonduri. Solicitantii trebuie sa includa în dosarul pe care îl depun toate actele enumerate în „Lista de verificare a documentelor suport din formularul de cerere de finantare“ din ghid.

Nu supraestimati costurile!

Sansele de a primi sprijin de la UE scad si în conditiile în care costurile eligibile sunt supraestimate. De exemplu, pentru o masina estimata la un cost de 35.000 de euro, Comitetul de evaluare ar putea reduce bugetul alocat pentru acest articol bugetar, fara a reloca sumele la o alta linie bugetara. În acest caz, apare riscul ca volumul finantarii nerambursabile sa coboare sub limita minima indicata în ghid si sa se respinga din acest motiv cererea.

De asemenea, trebuie avut în vedere ca bugetul sa se încadreze atât în limita superioara, cât si în cea inferioara a finantarilor nerambursabile si ale procentajului de cofinantare a proiectului. si greselile de calcul al bugetului îi pot descalifica pe cei care vor fonduri de la Uniune.

Acest lucru se poate întâmpla atunci când suma efectiva a liniilor bugetare defalcata este diferita de suma solicitata sau când foaia de calcul al bugetului nu cuprinde decât valoarea finala a sumei solicitate, desi toate liniile bugetare trebuie completate si calculate. În plus, trebuie sa existe o compatibilitate între buget si metodologie.

Unii solicitanti justifica sumele pe care le cer, dar fara sa existe o corelatie între acestea si activitati. O alta greseala frecventa în accesarea fondurilor europene este durata incorecta a proiectului.

Activitati si solicitanti eligibili
Pentru a nu rata sansa de a accesa fondurile de la UE, cei interesati trebuie sa se asigure ca fac parte din categoria solicitantilor eligibili si ca vor desfassura activitati ce apar descrise în capitolul „Eligibilitatea proiectelor – Sectiunea Tipul activitatilor“ din ghid.

De asemenea, solicitantul trebuie sa demonstreze ca proiectul lui este eligibil si în ceea ce priveste grupurile tinta. Acestea trebuie sa fie clar definite, iar terminologia folosita în întreaga cerere de finantare sa fie aceeasi. De exemplu, nu este indicat ca termenul „cursant“ sa fie înlocuit cu „student“, întrucât este posibil ca acesta din urma sa nu desemneze un grup tinta eligibil.

Conditii pentru solicitant
Sa nu fie în stare de faliment sau de lichidare, sa nu fi încheiat întelegeri cu creditorii, sa nu-si fi suspendat activitatea, iar afacerile acestora sa nu fie administrate de catre instante.
Sa nu fi fost condamnati pentru abuz în serviciu printr-o hotarâre ce are autoritate de lucru judecat.
Sa-si fi îndeplinit obligatiile legate de plata contribu?iei la asigurari sociale sau de plata impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale tarii în care îsi desfasoara activitatea sau ale tarii careia îi apartine Autoritatea Contractanta sau cu cele ale tarii în care urmeaza sa se deruleze contractul.

Relansarea sectorului constructiilor cu fonduri europene

Recesiunea economica, un obstacol greu de anticipat cu doi ani in urma, cand potentialii beneficiari de fonduri europene postaderare incepusera deja sa isi faca planuri, reduce simtitor sansele demararii proiectelor in perioada 2009-2010. In constructii bunaoara, sector eligibil pentru o serie de finantari de mare anvergura-criza are un efect nefast si asupra proiectelor de investitii pe care si le propune o firma din sectorul constructiilor.

Constructii

Tipuri de proiecte eligibile

In sectorul constructiilor, tipu­rile de proiecte eligibile pentru finan­tari europene sunt, in prin­cipal, cele care vizeaza moder­niza­rea intreprin­de­rilor, prin crearea de noi unitati de productie sau prin extinderea unit­a­tilor existente in ve­derea cres­te­rii capacitatii de pro­ductie. Mai pot fi atinse cu sprijinul fondurilor euro­pe­ne obiective pre­cum diver­si­fi­carea productiei unui amplasament exis­tent prin lan­sarea de noi produse si ser­vicii, operarea de schimbari in procesul de pro­ductie a unui ampla­sa­ment existent si achizitia de bunuri intangibile.

*Important

Este esential ca investitia sa vi­zeze cresterea competitivitatii in­tre­prin­derii. In sectorul con­struc­tiilor nu sunt eligibile proiectele care prevad construirea de birouri si hale de depozitare, respectiv acele in­vestitii care nu contribuie direct la cres­terea competitivitatii soli­ci­tan­tului. Mijloa­ce­le de transport se pot finanta din programele amintite mai sus, cu conditia ca acestea sa fie mij­loace tehnologice si in stransa le­gatura cu fluxul de productie (ex.: bas­­culante, automacarale, be­to­niere).

Valoarea estimata a proiectului si sursele de finantare disponibile

Sectorul constructiilor poate accesa fonduri europene destinate realizarii obiectivelor mai sus enu­merate prin doua programe, in functie de dimensiunile companiei soli­ci­tan­te. Intreprinderile mici si mijlocii au la dispozitie Programul Opera­tio­nal Sectorial pentru Cres­terea Compe­titi­vi­tatii Economice, Axa prioritara 1: Un sistem inovativ si coeficient de pro­ductie, Dome­niul major de Interventie 1.1, „Inves­titii productive si pregatirea pentru concurenta de piata a intreprin­derilor, in special IMM-uri".

Microintreprinderile din me­diul urban din domeniul con­struc­tiilor isi pot finanta proiectul din Programul Operational Regional, Axa prioritara 4: Sprijinirea dez­vol­tarii mediului de afaceri regional si local, DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintre­prin­derilor.

Companiile mari pot accesa Programul Operational Regional.

Pentru beneficiarii din categoria microintreprinderilor, suma maxi­ma ce poate fi obtinuta este de 200 de mii de euro, la o valoare maxima a proiectului de 500 de mii de euro. Procentul de cofinantare este de 70% finantare nerambursabila si 30% contributie proprie la cheltuielile eligibile.

Pentru beneficiarii din categoria intreprinderilor mici, valoarea ma­xima a finantarii este de 1,5 mili­oane de euro, cu un procent de 60% din cheltuielile eligibile finan­tare nerambursabila. De mentionat este ca procentul se modifica la 50% finantare nerambursabila, daca soli­citantul este din zona Bucuresti-Ilfov.
Pentru intreprinderile mari, valoarea maxima a finantarii care se poate obtine este 5 milioane de euro, cu un procent de 50% din cheltuielile eligibile finantare nerambursabila. Procentul se modifica pentru soli­citantul din zona Bucuresti-Ilfov la 40% finantare nerambursabila.
Trebuie mentionat ca orice pro­iect implica, pe langa cheltuielile eli­gi­bile, si efectuarea unor chel­tuieli nee­ligibile (obligatorii pentru buna im­plementare a pro­iectului, dar care nu se pot finanta). Din aceasta cate­go­rie trebuie amin­tite TVA, cheltuielile de transport, punerea in functiune, publicitatea proiectului etc. Supor­tarea acestor cheltuieli cade in sar­ci­na bene­ficia­rului proiectului.

Riscuri si oportunitati

Riscurile cu care se pot confrunta solicitantii de fonduri europene con­stau, in principal, in restrangerea posibilitatilor de gasire de cofinan­tare privata si in sansele ridicate de res­pingere a proiectelor de catre autoritatile contractante.

Autoritatile contractante pentru programele destinate secto­ru­lui constructiilor

Autoritatea de Management pen­tru Programul Oprational Sectorial Cresterea Competitivitatii Econo­mice - POS CCE - este constituita in cadrul Ministerului Economiei. Auto­ritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Sursa -financiarul.com

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...