Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

2014 - Masura 121 - Ferme de familie

 

MASURA 121 „FERME DE FAMILIE”


Data lansare: Mai 2014

Beneficiari eligibili:
o Persoana fizica;
o Persoana fizica autorizata;
o Intreprinderi individuale;
o Intreprinderi familiale;
o Societati din categoria: SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricola, cooperativa agricola.


Cheltuieli (investitii) eligibile:
o Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma;
o Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri;


 

o Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.;
o Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si a instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
o Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate;
o Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate,  necesare activitatii de productie;
o Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
o Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
o Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
o Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
o Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
o Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
o Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
o Costurile generale ale proiectului cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor
o Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
o Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi urmatoarea: 
o Pentru toate proiectele depuse în cadrul Masurii 121-ferme familiale, atat pentru sectorul zootehnic cat si sectorul vegetal, valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 50.000 Euro).

Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
o 10% - pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani,  la data depunerii Cererii de Finantare;
o 10% - pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000;
o 10% - pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: „Imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat", „Instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare". Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni.

2014 - Masura 121 - Modernizarea Exploatatiilor agricole

 

MASURA 121 „Modernizarea Exploatatiilor agricole”


Data lansare: Mai 2014

Beneficiari eligibili:
o Persoana fizica;
o Persoana fizica autorizata;
o Intreprinderi individuale;
o Intreprinderi familiale;
o Societati din categoria: SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricola, cooperativa agricola.


Cheltuieli (investitii) eligibile:
o Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma;
o Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri;
o Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.;
o Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si a instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
o Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate;
o Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate,  necesare activitatii de productie;
o Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
o Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
o Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
o Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
o Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
o Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
o Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
o Costurile generale ale proiectului cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii
o de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor
o Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
o Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi urmatoarea:
1. Sectorul Vegetal:
o proiecte cu constructii montaj, valoarea maxima eligibila este de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 400.000 Euro);
o proiecte privind achizitia de utilaje si echipamente, valoarea maxima eligibila este de 700.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 280.000 Euro).

2. Pentru Sectorul Zootehnic:
o proiecte cu constructii montaj, valoarea maxima eligibila este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 800.000 Euro);
o proiecte privind achizitia de utilaje si echipamente este de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 400.000 Euro).
o Pentru proiectele care includ investitii pentru introducerea standardului lapte crud, valoarea maxima eligibila este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 800.000 Euro).

3. Pentru forma asociativa:
Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentand 1.600.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri).
Valoarea maxima a cofinantarii publice reprezinta 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de 40%, fara alte majorari, pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc majoritatea membrilor acesteia. Valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.

Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
o 10% - pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani,  la data depunerii Cererii de Finantare;
o 10% - pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000;
o 10% - pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: „Imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat", „Instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare". Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni.

Programul National pentru Dezvoltare Rurala-PNDR


FEADR

Acest program este finantat de Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) care este un instrument de finantare creat de uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune. Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in Uniunea Europeana si care acorda o mare atentie dezvoltarii rurale.

FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. FEADR se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.

Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile între 50 si 70% din valoarea totala eligibila a proiectului, fondurile acordate reprezetând cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge cofinantarea privata, acea contributie financiara a celui care solicita fondurile europene. Cofinantarea publica reprezinta sprijinul financiar acordat beneficiarilor Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala de catre Uniunea Europeana si Guvernul României.

AXE PRIORITARE TEMATICE:

 

AXA 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier


1.1. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman
  1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze
1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole
1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii
1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii
1.3. Masuri de tranzitie pentru Romania
1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori
1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

AXA 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural


2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole
2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata
2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana
2.1.4. Plati de Agro-mediu
2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere
2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole

AXA 3: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale


3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale
3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice
3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale
3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

AXA 4: Axa LEADER


4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
4.1.1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
4.1.2. Imbunatatirea mediului si spatiului rural
4.1.3. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale
4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare
4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
4.3.1.1 Constructie parteneriate public-private
4.3.1.2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriuluiDespre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...