Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Clustere de inovare

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Tip proiect: Clustere de inovare

Beneficiari eligibili
- Cluster de inovare

Eligibilitatea solicitantilor

 • Clusterul contine cel putin 10 parti independente organizate ca societati comerciale si cel putin o parte independenta de tip institutie de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD), este localizat in România si este constituit intr-o entitate juridica de tip: Asociatie sau fundatie in baza Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Solicitantul de finantare este entitatea juridica unica ce reprezinta, administreaza si exploateaza un cluster de inovare din România SAU un membru oficial al clusterului inregistrat in România si constituit ca: Societate comerciala; Institut national de cercetare-dezvoltare sau institutie de invatamânt superior de stat acreditata sau Camera de comert
 • Solicitantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
 • Solicitantul nu se afla in stare de faliment sau lichidare;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat in ultimii 3 ani si nu a fost subiectul unei judecati de tip judecata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
 • Solicitantul nu este intreprindere in dificultate;

Proiectele se concentreaza pe:
• Domenii tematice prioritare de specializare inteligenta:
- Bioeconomia;
- Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
- Energie, mediu si schimbari climatice
- Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
• Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea ajutorului nerambursabil
Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei daca proiectul contine activitati de inovare pentru cluster). Valoarea finantarii publice nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau, in cazul in care care proiectul contine activitati de inovare pentru cluster, echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Cheltuieli eligibile:
A. Cheltuielile eligibile pentru investitii in facilitati CD comune in clustere de inovare:
- Cheltuielile pentru achizitia de teren;
- Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinatie cladiri;
- Cheltuieli pentru achizitie de active fixe corporale;
- Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale: Aplicatii informatice, brevete; Drepturi de utilizare (licenta, cesiune)
- Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii.

B. Pentru activitatile de inovare:
- cheltuieli aferente obtinerii, validarii si protejarii brevetelor si altor active necorporale care apartin organizatiei clusterului;
- cheltuieli pentru detasarea in cadrul solicitantului de personal cu inalta calificare de la o organizatie de cercetare sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul solicitantului, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente detasarii si incadrarii in munca a personalului cu inalta calificare, inclusiv indemnizatia de deplasare pentru personalul detasat. Costurile unor servicii de consultanta prestate de personalul cu inalta calificare, fara ca acesta sa fie angajat la beneficiar, NU sunt eligibile;
- cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii
- cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii (costuri cu spatii de lucru, banci de date, biblioteci, cercetare de piata, laboratoare, etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii in scopul dezvoltarii de produse, procese sau servicii mai eficace).


C. Cheltuielile eligibile pentru activitatile de exploatare in clustere de inovare sunt:
- Cheltuieli cu personalul;
- Cheltuieli de regie reprezentând 15% din cheltuielile cu personalul
- Alte tipuri de cheltuieli administrative necesare strict pentru activitatile de exploatare a clusterului.

Data lansare sesiune depunere:

- AUGUST 2015

 

 

Intreprinderi nou-infiintate inovatoare

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere

Tip proiect: SECTIUNEA D - Intreprinderi nou-infiintate inovatoare


Beneficiari eligibili
Intreprinderille inovatoare mici (inreprindere mica sau microintreprindere), cu o vechime de maximum 5 ani
Valoarea ajutorului nerambursabil
Ajutorul nerambursabil este de 100% - maxim 4.500.000 lei pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si maxim 6.750.000 lei pentru celelalte regiuni ale României.


Criterii de eligibilitate:
• Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel puțin 10% din costurile totale de operare în cel puţin unul din ultimii 3 ani de activitate.
• Solicitantul detine un rezultat de cercetare care poate sa fie:
- Brevet
- Cerere de brevet
- Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al intreprinderii nou infiintata;
- Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un contract de cercetare finantat din surse publice sau private

Cheltuieli eligibile:
• Activitatile de cercetare industriala /dezvoltare experimentala:
- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli cu echipamente si instrumente;
- Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale;
- Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare
- Cheltuieli de amortizare si cheltuieli de inchiriere pentru cladiri si spatii;
- Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatilor de cercetare max.10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.
- Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare industriala/dezvoltare experimentala

• Cheltuieli pentru activitatile de inovare
- Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale;
- Cheltuieli pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica
- Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii;
- Cheltuieli de personal aferente personalului cu inalta calificare detasat/angajat pe durata proiectului.
• Cheltuielile eligibile pentru inovarea de proces:
- Cheltuielile cu personalul;
- Cheltuielile aferente instrumentelor si echipamentelor;
- Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe in conditii de concurenta deplina;
- Alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor si ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului

• Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii:
- Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv ex. Brevete, Drepturi de utilizare;
- Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
- Cheltuieli de personal pentru activitati de introducere in productie a rezultatelor cercetarii.

• Cheltuieli generale de administratie (de regie)

Data lansare sesiune depunere:

- NOIEMBRIE 2015

Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 121 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere

Tip proiect: SECTIUNEA C - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off


Beneficiari eligibili

 • Start-up-uri: intreprindere, infiintata in baza legii 31/1990, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului ;
 • Spin-off-uri: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public.

Valoarea ajutorului nerambursabil
Ajutorul nerambursabil este de maxim 90% dar nu mai mult de 840.000 lei

Criterii de eligibilitate:
Solicitantul detine un rezultat de cercetare care poate sa fie:

 • Brevet;
 • Cerere de brevet;
 • Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al intreprinderii nou infiintata;
 • Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari finantate printr-un program public (firma solicitanta este beneficiar sau partener);
 • Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari efectuate de o institutie de cercetare finantata de catre firma solicitanta.

Cheltuieli eligibile:
• Activitatile de cercetare industriala /dezvoltare experimentala: minim 30% din cheltuielile totale eligibile
- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare;
- Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare desfasurarii activitatilor de cercetare-dezvoltare;
• Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului - minim 40% din cheltuielile totale eligibile- conditie de eligibilitate:
- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
- Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului;
- Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv: Aplicatii informatice si licente

• Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii
- Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii: Asistenta tehnologica; Servicii de transfer de tehnologie; Consultanta in materie de achizitie, protejare si comercializare a drepturilor de proprietate intelectuala; Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor.
- Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare: Servicii de cercetare de piata; Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate; Servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect.
• Cheltuieli generale de administratie (de regie)
• Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect;
• Cheltuieli pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-offurilor

 Data lansare sesiune depunere:

-APEL DESCHIS - OCTOMBRIE 2015

 

 

 

Investitii in dezvoltarea clusterelor din sectorul TIC

POC Axa prioritara 2

TIC 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere

Tipuri de proiecte eligibile:
- Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
- Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.
Se urmareste ca prin finantarea acordata sa se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC precum si in cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetarii/dezvoltarii in scopul obtinerii de produse inovatoare.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii TIC inovative prin:

• Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale,
• Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala,
• Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor,
• Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale
Un proiect poate beneficia de finantare nerambursabila daca la finalul implementarii are ca rezultat cel putin o aplicatie / un produs / serviciu TIC inovativ realizat si modul in care produsul va fi integrat/comercializat in sectorul respectiv.

 Beneficiari eligibili

Solicitant eligibil este considerat un IMM, care depune o cerere de finantare singur sau ca lider al unui consortiu de IMM care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC. Solicitantii ale caror cereri de finantare sunt selectate pentru finantare, dobandesc calitatea de beneficiari.
- Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoara activitatea in Romania.
sau
- Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in România, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
sau
- Consortii (parteneriate) de intreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoara activitatea in Romania.
Sprijinul se acorda pentru beneficiarii care desfasoara activitati in urmatoarele domenii:

Cod CAEN obligatoriu Denumire activitate
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie


Aceste tipuri de proiect se adreseaza microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii sau consortiilor de microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC ca potentiali beneficiari.
Solicitantul trebuie sa demonstreze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate in cadrul proiectului, in context national/international si aria de aplicabilitate a produselor/serviciilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau in afara acesteia).

Pot beneficia de ajutor de stat/ajutor de minimis, intreprinderile care au aplicat individual sau sub forma consortiilor de intreprinderi prin intermediul unei intreprinderi lider, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
- Sunt inregistrate in Romania potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (acelasi criteriu se aplica tuturor partenerilor daca proiectul este depus in parteneriat).
- Se incadreaza fie in categoria microintreprinderilor, fie in categoria IMM la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii Contractului de finantare;
- Nu inregistreaza obligatii bugetare nete la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii Contractului de finantare.
- Sunt direct responsabile de pregatirea si managementul proiectului si nu actioneaza ca intermediari pentru proiectul propus a fi finantat.
- Nu a mai beneficiat de sprijin financiar, pentru aceeasi cheltuiala, din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimele 36 de luni, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice.
- Nu intra in categoria intreprindere in dificultate;
- Nu se afla in procedura de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale.
- Nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna.
- Fac dovada apartenentei la un cluster centrat pe domeniul TIC.


Activitati eligibile
Urmatoarele categorii de activitati sunt eligibile pentru finantare:
- achizitionarea de active corporale: hardware IT si alte dispozitive aferente, amenajare data center pentru instalare echipamente TIC etc.
- achizitionarea de active necorporale: aplicatii software, licente, configurare si implementare baze de date, solutii semnatura electronica etc.
- cercetare industriala sau dezvoltare experimentala: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu instrumentele/echipamentele/aferente cercetarii contractuale etc.
- inovare destinate IMM-urilor: obtinere/validare/protejare brevete, cheltuieli pentru detasarea de personal cu inalta calificare etc.
- inovare de proces si organizationala: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu cercetarea contractuala, cheltuieli cu echipamente/instrumente/materiale consumabile etc.
- informare si publicitate, inclusiv activitati de promovare a rezultatului proiectului (produsului sau serviciului creat prin proiect)
- servicii de consultanta/avize/acorduri/autorizatii
- instruire/formare profesionala specifica
- auditare intermediara/finala a proiectului
- management intern de proiect
- cercetare de piata in scopul identificarii unor nise pentru produsul/serviciul TIC inovativ


 Criterii de eligibilitate pentru proiect:

- Are ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC si/sau realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii de TIC la nivel national sau international.
- Ajutorul de minimis solicitat este legat de realizarea activitatilor prevazute la lit. b);
- Se implementeaza pe teritoriul Romaniei;
- Scopul si obiectivul proiectului sunt in conformitate cu obiectivele specifice actiunii din POC;
- Proiectul va asigura integrarea produsului rezultat / dezvoltat si va prezenta modul in care beneficiarul integreaza produsul in sectorul de activitate caruia se adreseaza.
- In cazul proiectelor care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC inovative solicitantul prezinta de la OSIM/ORDA un punct de vedere preliminar favorabil continuarii examinarii cererii de brevet de inventie (constatarea preliminara a prezentei elementului de noutate a produsului/serviciului).


 Finantare nerambursabila
Pentru un proiect valoarea finantarii nerambursabile este:
• valoarea maxima 3.240.000 lei;
• valoarea minima 1.600.000 lei.

-          Pentru cheltuielile cu investitiile in active corporale si necorporale:

Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM Perioada de acordare a ajutorului
1/07/2014-31/12/2017 1/01/2018-31/12/2020
Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia Micro si Mici 70 70
Mijlocii 60 60
Regiunea Vest si Jud. Ilfov Micro si Mici 55 55
Mijlocii 45 45
Bucuresti Micro si Mici 35 30
Mijlocii 25 20

-          Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare – daca partea din proiect care beneficiaza de ajutor se incadreaza in cercetare industriala sau dezvoltare experimentala:

Microintreprinderi si intreprinderi mici Intreprinderi mijlocii
Dezvoltare experimentala
45% 35%
60% * 50% *
Cercetare industriala
70% 60%
80% * 75% *

-          Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor – 50%.

-          Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala – 50%.

-          Ajutor de minimis: 100%, maxim 200.000 euro in conditiile schemei de ajutor de minims si nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect.

 

Data lansare sesiune depunere

-NOIEMBRIE 2015 -SESIUNE DESCHISA

 

 

 

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...