Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

INVESTITII CU FONDURI UE

INVESTITII CU FONDURI UE (43)

Aceasta rubrica are folul de a oferi o imagine de ansamblu a principalelor investitii ce pot fi finantate in cadrul diferitelor programe operationale europene si guvernamentale disponibile in perioada 2007 -2020.

Infiintare / modernizare fabrica de sucuri naturale

Masura 4.2 Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricoleInvestitii eligibile:I.Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru:-constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;-constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro;-constructii noi si/sau modernizarea tuturor categoriilor de spatii si incaperi pentru producerea si stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilitatile si bransamentele necesare proiectului de investitie in limita a 10% din valoarea eligibila a acestuia;-achizitionarea, inclusiv in leasing, de noi instalatii, masini si echipamente necesare… Read more...

Infiintare / modernizare spalatorie chimica

POS CCE Operatiunea 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" din cadrul Axei prioritare 1 – „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" Eligibilitatea solicitantuluiSolicitantul este societate comerciala din categoria IMMurilor. Locul de implementare a proiectului (investitiei)Proiectul (investitia) se poate implementa/realiza în mediul urban sau rural. Proiecte eligibile: Extinderea unei linii de productie; Diversificarea/Modernizarea activitatii prin achizitionarea de utilaje si echipamente; Demararea unei noi activitati sau diversificarea activitatii actuale. Constructii/achizitii constructii industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor / instalatiilor achizitionate în cadrul proiectelor. Domeniul de activitate în care se realizeaza investitia:Sunt finantate investitii… Read more...

Infiintare restaurant

PROGRAM PNDR - MASURA 312 "SPRIJIN PENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREA DE MICRO-INTREPRINDERI" Cod CAEN : 5610 Restaurante (*exclusiv restaurante) Beneficiarii eligibili  - Micro-intreprinderile(atât cele existente cât si cele nou înfiintate); - Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea… Read more...

Modernizare servicii de catering

- Programul Operational Regional DMI 4.3- Investitii in servicii de catering Cod CAEN - 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente Criterii de eligibilitate Tipul solicitantului Solicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul serviciilor de alimentatie(catering), înfiintata ca societate comerciala sau societate cooperativa . Nota*: Proiectul (investitia) se va realiza în mediul urban. Microîntreprinderea îndeplineste cumulativ urmttoarele conditii: - a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin un an fiscal - a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare. Solicitantul NU se încadreaza într-una din situatiile de mai jos: a)… Read more...

Implementare sistem E-learning

  Solicitanti eligibili -microîntreprinderi -întreprinderi mici - întreprinderi mijlocii Activitati eligibile Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC si alte mijloace fixe necesare, servicii de consultanta si training specializat pentru: - Implementarea de sisteme informatice de comert electronic; - Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice; - Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate; - Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plati electronice); - Implementarea de sisteme de e-learning (învatamânt la distanta) pentru IMM-uri; - Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei (B2B, B2C). Rata maxima de cofinantare -Pentru investitii: microintreprindere -70% din valoarea cheltuielilor eligibile (60% regiunea Bucuresti-Ilfov)… Read more...

Implementare standarde ISO

  POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" Solicitanti eligibili Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt microîntreprinderi,întreprinderi mici sau mijlocii. Prin urmare, asa cum rezulta din prevederile legale în vigoare, pot depune proiecte în cadrul prezentei scheme de finantare societatile comerciale si societatile cooperative care îndeplinesc urmatoarele conditii (conform Legii nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei): 1. sunt microîntreprinderi, adica au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent în lei… Read more...

Implementare sisteme ERP-sisteme CRM

  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea e-economiei Operatiunea „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” Obiective specifice: - cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic; - introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajeaza inovarea si/sau ofera sprijin pentru îmbunatatirea deciziilor managementului; - dezvoltarea comertului electronic si încurajarea intrarii IMM-lor pe piata internationala; - extinderea utilizarii aplicatiilor de instruire on-line Beneficiari eligibili: Intreprinderi Mici si Mijlocii ce functioneaza în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare a) Solicitantul este microîntreprindere, întreprindere mica sau mijlocie, definita… Read more...

Infiintare/modernizare centru de afaceri

  Centru de afaceri(business center)-POR DMI 4.1 Solicitanti eligibili: - SOCIETATI COMERCIALE: Intreprinderi Mijlocii - Finantarea nerambursabila: 60% din valoarea eligibila Microintreprinderi, Intreprinderi mici - Finantarea nerambursabila: 70% din valoarea eligibila - UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - Finantarea nerambursabila: 50% din valoarea eligibila - CAMERA DE COMERT - Finantarea nerambursabila: 50% din valoarea eligibila - ASOCIATII CARE REPREZINTA MEDIUL DE AFACERI – Finantarea nerambursabila: 60% din valoarea eligibila Activitatile eligibile: Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau prestare servicii; Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul… Read more...

Infiintare/modernizare centru de agrement

Fonduri Europene - investitii agrement - POR Axa 5.2 ACTIVITATILE ELIGIBILE  Construirea de piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie; Construirea de terenuri de sport; Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente Crearea/modernizarea si dotarea (inclusiv cu utilitati) a bazelor de tratament din statiunile turistice balneare, climatice si balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice; Crearea de porturi turistice, inclusiv debarcadere amplasate pe lacuri de agrement; Construirea pârtiilor de schi (inclusiv construirea de instalatii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente… Read more...

Modernizare hotel

  Codul CAEN al activitatii - 5510 “Hoteluri si alte activitati similare” Criterii de eligibilitate Tipul solicitantului Solicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul hotelier, înfiintata ca societate comerciala sau societate cooperativa . Nota*: Proiectul (investitia) se va realiza în mediul urban. Microîntreprinderea îndeplineste cumulativ urmttoarele conditii: - a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin un an fiscal - a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare. Solicitantul nu se încadreaza într-una din situatiile de mai jos: a) este în stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din… Read more...

Infiintare/modernizare service auto

  Modernizare Service auto-POR Axa 4.3 Se pot accesa fonduri structurale europene pentru infiintarea/modernizarea unui service auto atat in zona urbana cat si in zona rurala.POS CONSULT va prezinta mai jos o scurta prezentare a programului de finantare aferent acestei activitati Solicitanti eligibiliSolicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul productiei si/sau serviciilor si/sau constructiilor, înfiintata ca societate comerciala sau societate cooperativa . Sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile. Criterii eligibilitate: -a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal -a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de… Read more...

Infiintare/modernizare cabinet medical in zona rurala

  Cabinet medical in zona rurala-Masura 312-FEADR Axa III a PNDR-"Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale"-ofera prin intermediu Masurii 312 ”Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”,posibilitati de dezvoltarea prin incurajarea activitatilor non-agricole,in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Crearea de microintepridenri precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non agricol in spatiul rural se constituie ca unul din obiectivele majore ale acestei masuri.Astfel,micro-intreprinderile atat cele existente cat si cele nou infiintate,pot derula investitii in domeniu serviciilor pentru populatia rurale. Un exemplu ar putea constitui finantarea cabinetelor de asistenta medicala definite… Read more...

Achizitii echipamente IT

DOMENII FINANTATE Microîntreprinderea trebuie sa desfasoare activitati de productie si/sau prestare servicii si/sau constructii, adica domeniul (domeniile) de activitate, conform Actului constitutiv (Certificatului de înregistrare), trebuie sa acopere una sau mai multe din clasele (codurile) aferente urmatoarelor sectiuni/grupe din CAEN: - Informatii si comunicatii – Industria prelucratoare (cu exceptia CAEN 2446,2554); – Activitati profesionale, stiinfifice si tehnice ; – Constructii – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor – Hoteluri si restaurante - Invatamant – Sanatate si asistenta sociala - Transport si depozitare - Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport SOLICITANTI ELIGIBILI Solicitantul este… Read more...

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...