Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

POS DRU

Obiectivul general al Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice:

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale1
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare
 • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.
 • AXE PRIORITARE TEMATICE

  AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere


  1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate;
 • "Educatie mai buna pentru toti" (strategice)
 • "Scoala pentru toti" (granturi)

 • 1.2 Invatamant superior de calitate;
 • "Universitate pentru viitor" (strategice)
 • "Universitate pentru piata muncii" (granturi)

 • 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;
 • "Profesionisti in educatie si formare" (strategice)
 • "Cariera in educatie si formare" (granturi)

 • 1.4 Calitate in formare profesionala continua;
 • "Calificari europene" (strategice)
 • "Parteneri in formare continua" (granturi)
 •  
  1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.
 • "Burse doctorale" (strategice)
 • "Programe doctorale mai bune" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii


  2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa;
 • "Invata o meserie" (strategice)
 • "Invata pentru cariera ta!" (granturi)

 • 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
 • "A doua sansa in educatie" (strategice)
 • "Nu abandona scoala!" (granturi)

 • 2.3 Acces si participare la FPC.
 • "Calificarea - o sansa pentru viitor!" (strategice)
 • "Continua sa te califici!" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor


  3.1 Promovarea culturii antreprenoriale;
 • "Antreprenoriatul, o alternativa de cariera" (granturi)

 • 3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii;
 • "Competente pentru competitivitate" (strategice)
 • "Adaptabilitate si flexibilitate" (granturi)

 • 3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila.
 • "Actionam impreuna" (strategice)
 • "Parteneriat pentru ocupare" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare


  4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
 • "Calitate in serviciile de ocupare" (strategice)
 • "Servicii de ocupare eficiente" (granturi)

 • 4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.
 • "Profesionisti in piata muncii" (strategice)
 • "Specialisti in ocupare" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare


  5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
 • "Integrare pe piata muncii" (strategice)
 • "Fii activ pe piata muncii!" (granturi)

 • 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.
 • "Mediul rural - oportunitati de ocupare" (strategice)
 • "Mediul rural – mai mult decat agricultura" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale


  6.1 Dezvoltarea economiei sociale;
 • "Pentru o viata mai buna" (strategice)
 • "Economie sociala si solidaritate" (granturi)

 • 6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
 • "Impreuna pe piata muncii" (strategice)

 • 6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii;
 • "Sanse egale si respect" (strategice)

 • 6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii.
 • "Parteneriat transnational" (strategice)
 • "Schimb de bune practice" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica


  7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU;
  7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare.

  (sursa: POS Dezvoltarea Resurselor Umane aprobata de Comisia Europeana - noiembrie2007)

POS TRANSPORT

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Roamania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

Obiective specifice:

 • Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator
 • Modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
 • Promovarea transportului feroviar, naval si intermodal
 • Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.
 • AXE PRIORITARE TEMATICE:

  AXA PRIORITARA 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si i ntegrarii acestuia cu retelele de transport ale UE


  1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7
  1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22
  1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18

  AXA PRIORITARA 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil


  2.1 Drumuri nationale
  2.2 Cai ferate si servicii
  2.3 Porturi fluviale si maritime
  2.4 Infrastructura aeroportuara

  AXA PRIORITARA 3 - Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor


  3.1 Promovarea transportului intermodal
  3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport
  3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

  AXA PRIORITARA 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T


  4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T
  4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T

  POS MEDIU

  Obiectivul general al POS Mediu consta în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeana si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.

  Obiectivele specifice

  • Îmbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzat, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare în majoritatea zonelor urbane pân? în 2015.
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric în minimum 30 de judete pâna în 2015.
  • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încalzire urbana în cele mai poluate localitati pâna în 2015.
  • Protectia si îmbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive în cele mai vulnerabile zone pâna în 2015.

   AXE PRIORITARE TEMATICE

   AXA PRIORITARA 1 - Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata

  Despre noi

  SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
  POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

  Investitii cu fonduri UE

    Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
    POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
  POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...