Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Items filtered by date: Feb. 2017

Nou! A fost publicat Ghidul solicitantului pentru programul „Start-up Nation Romania” pentru anul 2018. Programul prevede acordarea unui sprijin nerambusabil în sumă de cel mult 44.000 de euro întreprinderilor nou-înființate, cu sediul social și punctele de lucru în mediul rural sau urban.

Mai multe detalii despre conditiile si criteriile de eligibilitate din cadrul programului gasiti aici.

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor

Actiunea 121 Proiect tehnologic inovativ

Eligibiltate - criterii:
- Intreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate.
- Proiectele se pot depune de catre un singur solicitant (intreprindere) sau in consortiu cu o organizatie de cercetare.
- Componenta de activitate de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului poate fi realizata de intreprindere singura sau prin colaborare efectiva cu una sau cel mult doua organizatii de cercetare partenere.
- Solicitantul detine titlul de proprietate sau contract de inchiriere (pentru locatia de implementare) pe o perioada de cel putin 3 ani dupa terminarea proiectului pentru IMM-uri, respectiv 5 ani pentru intreprinderi mari.
- Domeniu de aplicare – al proiectului:
• Specializare inteligenta:
o Bioeconomia
o Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
o Energie, mediu si schimbari climatice
o Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
• Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Cheltuieli eligibile:
A. Cheltuieli pentru activitatile de cercetare industriala/ dezvoltare experimentala
1. Cheltuieli de personal (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in care acestia sunt angajati in proiectul de cercetare)
2. Cheltuieli pentru achizitia de active corporale, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului de cercetare (daca aceste instrumente si echipamente au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului)
- Echipamente IT si pentru comunicatii;
- Echipamente si instrumente pentru cercetare.
3. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale din surse externe in conditii de concurenta deplina pentru activitati de cercetare industriala si/sau pentru dezvoltare experimentala:
- Cunostinte tehnice;
- Brevete;
- Drepturi de utilizare.
4. Cheltuieli pentru achizitia de servicii din surse externe in conditii de concurenta deplina
- Servicii de cercetare pentru activitati industriala si/sau pentru dezvoltare experimentala;
- Servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de cercetare industriala, pentru dezvoltare experimentala.
5. Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatile de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala.
6. Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatilor de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala.
7. Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, plante, animale de laborator, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala.
B. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregatitoare pentru activitati CD
C. Cheltuieli pentru activitatile de inovare (eligibile pentru IMM):
1. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale.
2. Cheltuieli pentru detasarea de personal cu inalta calificare de la o organizatie de cercetare sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii solicitante, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului.
3. Cheltuieli pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica in domeniul inovarii - in ceea ce priveste transferul de cunostinte, achizitia, protectia si valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin
4. Cheltuieli pentru achizitionarea de servicii de sprijinire a inovarii (cheltuieli cu spatii de lucru, banci de date, biblioteci, cercetare de piata, laboratoare, etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii in scopul dezvoltarii de produse, procese sau servicii mai eficace)
D. Cheltuielile eligibile pentru inovarea de proces si organizationala:
1. Cheltuieli de personal: cheltuieli salariale si cheltuieli de deplasare in scopul realizarii proiectului
2. Cheltuieli pentru achizitia de instrumente si echipamente, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului (daca au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului)
3. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale din surse externe in conditii de concurenta deplina:
- Cunostinte tehnice;
- Brevete;
- Drepturi de utilizare.
4. Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare din surse externe in conditii de concurenta deplina (pentru cercetare industriala; pentru dezvoltare experimentala).
5. Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatea de inovare de proces si organizationala.
6. Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatii de inovare de proces si organizationala.
7. Cheltuieli pentru achizitia de materiale, consumabile si alte produse similare suportate direct ca urmare a activitatii de inovare de proces si organizationala.
E. Cheltuielile eligibile pentru investitii initiale pentru inovare, sunt cheltuielile pentru achizitia de active corporale de tip instalatii, utilaje, echipamente si in active necorporale (cunostinte tehnice, brevete, drepturi de utilizare) necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare.
F. Cheltuieli generale de administratie (de regie) se calculeaza prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile eligibile pentru investitii initiale pentru inovare si exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 15 milioane lei.

Tipul intreprinderii

Mica

Mijlocie

Mare

Cercetare industriala

70%

60%

50%

Dezvoltarea experimentala

45%

35%

25%

Consultanta in inivare (max. 200 mii euro / 3 ani)

50%

50%

-

Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD

70%

60%

50%

Introducerea in productie a rezultatelor cercetarii

70%

60%

50%

Activitatile de inovare de proces si organizationala

50%

50%

-

Daca proiectul se depune in consortiu, activitatea desfasurata de solicitantul intreprindere trebuie sa reprezinte cel putin 70% din costurile eligibile ale proiectului.

Alte precizari:
Durata maxima de implementare 36 luni.
Data lansarii – Februarie – Martie 2017.
Proiectele se pot depune in maxim 2 luni de la data lansarii.

Schema de ajutor de minimis - Programul de Microindustrializare


Conditii de eligibilitate beneficiari:
-          Solicitantul face parte din categoria IMM;
-          Solicitantul a inregistrat profit in anul anterior depunerii proiectului;
-          Sunt eligibili si solicitantii din Regiunea Bucuresti-Ilfov.


Ajutor nerabursabil:
-          intre 75-90% din valoarea eligibila a proiectului;
-          Maxim 450.000 lei (100.000 Euro).


Categorii de cheltuieli eligibile:
-          Echipamente tehnologice;
-          Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
-          Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare / Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
-          Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
-          Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
-          Echipamente IT tehnică de calcul;
-          Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă;
-          Achiziţionarea de bunuri precum: mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
-          Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
-          Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
-          Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
-          Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Activitati eligibile:
Sunt eligibile codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
-          10 Industria alimentară;
-          1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
-          13 Fabricarea produselor textile;
-          14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
-          15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
-          16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
-          17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
-          22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
-          23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
-          24 Industria metalurgică;
-          25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii
-          26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
-          27 Fabricarea echipamentelor electrice;
-          28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
-          31 Fabricarea de mobilă;
-          32 Alte activităţi industriale n.c.a.


Data lansare:
- IULIE - AUGUST 2018

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...