Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 121 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere

Tip proiect: SECTIUNEA C - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off


Beneficiari eligibili

  • Start-up-uri: intreprindere, infiintata in baza legii 31/1990, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului ;
  • Spin-off-uri: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public.

Valoarea ajutorului nerambursabil
Ajutorul nerambursabil este de maxim 90% dar nu mai mult de 840.000 lei

Criterii de eligibilitate:
Solicitantul detine un rezultat de cercetare care poate sa fie:

  • Brevet;
  • Cerere de brevet;
  • Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al intreprinderii nou infiintata;
  • Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari finantate printr-un program public (firma solicitanta este beneficiar sau partener);
  • Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari efectuate de o institutie de cercetare finantata de catre firma solicitanta.

Cheltuieli eligibile:
• Activitatile de cercetare industriala /dezvoltare experimentala: minim 30% din cheltuielile totale eligibile
- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare;
- Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare desfasurarii activitatilor de cercetare-dezvoltare;
• Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului - minim 40% din cheltuielile totale eligibile- conditie de eligibilitate:
- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
- Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului;
- Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv: Aplicatii informatice si licente

• Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii
- Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii: Asistenta tehnologica; Servicii de transfer de tehnologie; Consultanta in materie de achizitie, protejare si comercializare a drepturilor de proprietate intelectuala; Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor.
- Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare: Servicii de cercetare de piata; Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate; Servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect.
• Cheltuieli generale de administratie (de regie)
• Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect;
• Cheltuieli pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-offurilor

 Data lansare sesiune depunere:

-APEL DESCHIS - OCTOMBRIE 2015

 

 

 

Rezultate preliminare de evaluare pe sectiunile C, B, A si D din cadrul POC 2014-2020.

ANCSI a publicat rezultate preliminare de evaluare a proiectelor inscrise in sectiunile C , B , A si D din cadrul POC 2014-2020.

Descarca rezultate preliminare - intreprinderi nou-înființate inovatoare.(POC-A1-A1.2.1-D-2015)

Descarca rezultate preliminare - investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor.(POC-A1-A1.1.1-A-2015)

Descarca rezultate preliminare - intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off.(POC-A1-A1.2.1-C-2015)

Descarca rezultate preliminare - clustere de inovare.(POC-A1-A1.1.1-B-2015)

ANCSI anunta ca fisele de evaluare in panel rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi transmise, in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, pe fax sau email, reprezentantului legal/directorului de proiect al solicitantului, la numarul specificat la depunerea on-line a ofertei de proiect.

Aplicantii care nu vor primi fisa de evaluare in panel pot solicita retransmiterea fisei de evaluare printr-o adresa semnata de catre reprezentantul legal al institutiei solicitante si stampilata, trimisa pe fax (nr. 021-318 30 60), in care se va specifica numarul de inregistrare electronica a proiectului (ID) si numarul de fax/email la care se va retransmite . Perioada de inregistrare a contestatiilor este 16.11.2015 – 20.11.2015 intre orele 9:00 – 14:00. 

Sursa:ANCSI

Investitii in dezvoltarea clusterelor din sectorul TIC

POC Axa prioritara 2

TIC 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere

Tipuri de proiecte eligibile:
- Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
- Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.
Se urmareste ca prin finantarea acordata sa se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC precum si in cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetarii/dezvoltarii in scopul obtinerii de produse inovatoare.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii TIC inovative prin:

• Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale,
• Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala,
• Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor,
• Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale
Un proiect poate beneficia de finantare nerambursabila daca la finalul implementarii are ca rezultat cel putin o aplicatie / un produs / serviciu TIC inovativ realizat si modul in care produsul va fi integrat/comercializat in sectorul respectiv.

 Beneficiari eligibili

Solicitant eligibil este considerat un IMM, care depune o cerere de finantare singur sau ca lider al unui consortiu de IMM care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC. Solicitantii ale caror cereri de finantare sunt selectate pentru finantare, dobandesc calitatea de beneficiari.
- Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoara activitatea in Romania.
sau
- Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in România, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
sau
- Consortii (parteneriate) de intreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoara activitatea in Romania.
Sprijinul se acorda pentru beneficiarii care desfasoara activitati in urmatoarele domenii:

Cod CAEN obligatoriu Denumire activitate
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie


Aceste tipuri de proiect se adreseaza microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii sau consortiilor de microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC ca potentiali beneficiari.
Solicitantul trebuie sa demonstreze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate in cadrul proiectului, in context national/international si aria de aplicabilitate a produselor/serviciilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau in afara acesteia).

Pot beneficia de ajutor de stat/ajutor de minimis, intreprinderile care au aplicat individual sau sub forma consortiilor de intreprinderi prin intermediul unei intreprinderi lider, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
- Sunt inregistrate in Romania potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (acelasi criteriu se aplica tuturor partenerilor daca proiectul este depus in parteneriat).
- Se incadreaza fie in categoria microintreprinderilor, fie in categoria IMM la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii Contractului de finantare;
- Nu inregistreaza obligatii bugetare nete la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii Contractului de finantare.
- Sunt direct responsabile de pregatirea si managementul proiectului si nu actioneaza ca intermediari pentru proiectul propus a fi finantat.
- Nu a mai beneficiat de sprijin financiar, pentru aceeasi cheltuiala, din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimele 36 de luni, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice.
- Nu intra in categoria intreprindere in dificultate;
- Nu se afla in procedura de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale.
- Nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna.
- Fac dovada apartenentei la un cluster centrat pe domeniul TIC.


Activitati eligibile
Urmatoarele categorii de activitati sunt eligibile pentru finantare:
- achizitionarea de active corporale: hardware IT si alte dispozitive aferente, amenajare data center pentru instalare echipamente TIC etc.
- achizitionarea de active necorporale: aplicatii software, licente, configurare si implementare baze de date, solutii semnatura electronica etc.
- cercetare industriala sau dezvoltare experimentala: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu instrumentele/echipamentele/aferente cercetarii contractuale etc.
- inovare destinate IMM-urilor: obtinere/validare/protejare brevete, cheltuieli pentru detasarea de personal cu inalta calificare etc.
- inovare de proces si organizationala: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu cercetarea contractuala, cheltuieli cu echipamente/instrumente/materiale consumabile etc.
- informare si publicitate, inclusiv activitati de promovare a rezultatului proiectului (produsului sau serviciului creat prin proiect)
- servicii de consultanta/avize/acorduri/autorizatii
- instruire/formare profesionala specifica
- auditare intermediara/finala a proiectului
- management intern de proiect
- cercetare de piata in scopul identificarii unor nise pentru produsul/serviciul TIC inovativ


 Criterii de eligibilitate pentru proiect:

- Are ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC si/sau realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii de TIC la nivel national sau international.
- Ajutorul de minimis solicitat este legat de realizarea activitatilor prevazute la lit. b);
- Se implementeaza pe teritoriul Romaniei;
- Scopul si obiectivul proiectului sunt in conformitate cu obiectivele specifice actiunii din POC;
- Proiectul va asigura integrarea produsului rezultat / dezvoltat si va prezenta modul in care beneficiarul integreaza produsul in sectorul de activitate caruia se adreseaza.
- In cazul proiectelor care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC inovative solicitantul prezinta de la OSIM/ORDA un punct de vedere preliminar favorabil continuarii examinarii cererii de brevet de inventie (constatarea preliminara a prezentei elementului de noutate a produsului/serviciului).


 Finantare nerambursabila
Pentru un proiect valoarea finantarii nerambursabile este:
• valoarea maxima 3.240.000 lei;
• valoarea minima 1.600.000 lei.

-          Pentru cheltuielile cu investitiile in active corporale si necorporale:

Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM Perioada de acordare a ajutorului
1/07/2014-31/12/2017 1/01/2018-31/12/2020
Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia Micro si Mici 70 70
Mijlocii 60 60
Regiunea Vest si Jud. Ilfov Micro si Mici 55 55
Mijlocii 45 45
Bucuresti Micro si Mici 35 30
Mijlocii 25 20

-          Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare – daca partea din proiect care beneficiaza de ajutor se incadreaza in cercetare industriala sau dezvoltare experimentala:

Microintreprinderi si intreprinderi mici Intreprinderi mijlocii
Dezvoltare experimentala
45% 35%
60% * 50% *
Cercetare industriala
70% 60%
80% * 75% *

-          Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor – 50%.

-          Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala – 50%.

-          Ajutor de minimis: 100%, maxim 200.000 euro in conditiile schemei de ajutor de minims si nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect.

 

Data lansare sesiune depunere

-NOIEMBRIE 2015 -SESIUNE DESCHISA

 

 

 

Producerea energiei electrice si termice din surse regenerabile

 

POSCCE Axa 4

DMI 2- “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, operatiunea: „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de
energie Solicitanti eligibili
Sunt eligibili solicitantii din urmatoarele categorii:

o Autoritatile administratiilor publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (constituite conform
prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Societati comerciale care se încadreaza în categoria întreprinderilor mici, mijlocii si mari;
o Societati comerciale care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor înregistrate în localitatile urbane
(al caror sediu social este amplasat în localitatile urbane).

Activitati eligibile:

Proiectele finantate în cadrul acestei operatiuni pot fi de tipul:

o proiecte de realizare de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, atât pentru consumul propriu cât si pentru furnizarea de energie în reteaua de transport si distributie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile)
o proiecte de modernizare a capacitatilor de producere. Se finanteaza inclusiv proiecte de cogenerare prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (se accepta numai proiectele de cogenerare pe baza utilizarii exclusiv a RES).

Urmatoarele activitati prevazute în proiect sunt eligibile :
- Achizitionarea si amenajarea terenului în scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
- Constructii si instalatii aferente constructiilor;
- Achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua;
- Organizarea de santier (numai în cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat);
- Racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National în aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public).
Activitatea de producere a biocombustibilului este eligibila numai daca este realizata în scopul producerii de energie.

Cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, art 6,alin (1)).
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregatirii amplasamentului, daca sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolari; demontari; dezafectari; defrisari; evacuari materiale rezultate; devieri retele de utilitati din amplasament; sistematizari pe verticala; drenaje; epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa etc.
3. Cheltuieli pentru investitia de baza - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în
obiectivul de investitie si sunt desfasurate pe obiecte de constructie, cu respectarea
caracterului de investitie initiala asa cum este definita prin Schema de ajutor de stat.101

Delimitarea obiectelor se face de proiectant.
a) cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie
(cladiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice,sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile
functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora, desfasurate pe obiecte de constructie, numai daca sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regasesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizari;
c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfasurate pe obiecte de constructie;
d) cheltuieli pentru utilaje si echipamente fara montaj precum si echipamente de transport tehnologic, desfasurate pe obiecte de constructie.
e) Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete,
know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate).

În cazul întreprinderilor mari asa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

o Cheltuielile de racordare la reteaua de transport/distributie sub forma de teren, constructii, echipamente si instalatii, efectuate în vederea evacuarii energiei, sunt eligibile numai în masura în care se refera la constituirea de active imobilizate proprii.
o Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile daca activele achizitionate sunt noi.

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa fie utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
b. sa fie considerate active amortizabile;
c. sa fi fost achizitionate de la un tert, în conditii de piata;
d. sa fie incluse în categoria activelor proprii firmei si sa ramâna în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.

Cheltuielile legate de terenuri, constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai daca sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regasesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizari. Urmatoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achizitiei bunului respectiv de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse în costul de achizitie al acestor active.

Exemple de cheltuieli care NU sunt eligibile în cadrul acestei operatiuni:

o taxa pe valoarea adaugata;
o dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
o cheltuielile cu amortizarea;
o achizitia de echipamente second-hand;
o amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
o costurile pentru operarea obiectivelor de investitii.
o Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
o Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate în regie proprie nu sunt eligibile

Gradul de cofinantare:

În cazul solicitantilor întreprinderi, valoarea asistentei nerambursabile acordata pentru un proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, se calculeaza conform plafoanelor ajutorului de stat, astfel:

o pentru întreprinderi mici si microîntreprinderi: 70%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti- Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 60% ;

o pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 50%;
o pentru întreprinderi mari 50%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lânga contributia proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile. De asemenea, beneficiarii trebuie sa-si asigure finantarea cheltuielilor aferente proiectului, pâna la rambursarea cheltuielilor efectuate în timpul fazelor de executie a proiectului din fonduri UE.


Valoarea totala a proiectului:

- Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi acordata pentru un proiect este de 80 milioane lei.
- Valoarea totala a proiectelor trebuie sa fie cuprinsa între 400.000 lei si echivalentul în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA) a 50.000.000 euro.

Pentru aceasta Cerere de propuneri de proiecte se vor aloca din fondurile POS CCE 100 milioane euro,echivalent în lei la cursul Inforeuro de la data lansarii cererii de propuneri de proiecte.

Prefinantare:

Valoarea maxima a prefinantarii, pentru beneficiari autoritati publice locale/asociatii de dezvoltare intercomunitara, este de 30% din valoarea eligibila a contractului de finantare.
Valoarea maxima a prefinantarii, pentru beneficiari care intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat este de 35% din valoarea totala a finantarii nerambursabile.

Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finantare si sa nu depaseasca data de 31.07.2015.

 

 

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...