Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Items filtered by date: Dec. 2015 - Consultanta fonduri europene |Accesare fonduri nerambursabile |Fonduri UE IMM

PNDR 2014-2020
SUBMASURA 4.1a INVESTITII IN EXPLOATATII POMICOLE

 

Beneficiari eligibili

Fermierii ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin si care desfasoara o activitate agricola.

Categoriile de beneficiari eligibili
SRL, SA, PFA, II, IF, SNC, SCS, SCA, Societate comerciala cu capital privat, Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare si didactice pomicole cu personalitate juridica, de drept public sau privat, Societate agricola, Societate cooperativa agricola, Cooperativa agricola, Grup de producatori care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri.

Valoarea ajutorului nerambursabil
Intensitatea sprijinului pentru ferme mici este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
- 100.000 euro pentru achizitii simple;
- 300.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
- 450.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).
Intensitatea sprijinului pentru ferme medii este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
- 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
- 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
- 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).
Intensitatea sprijinului pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).
Intensitatea sprijinului pentru ferme mari este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
- 250.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
- 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);
- 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).
Intensitatea sprijinului pentru forme asociative este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
- 350.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
- 600.000 euro pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer
- 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie;
- 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

În cazul fermelor mici, medii și pentru obținerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, doar pentru activitatea de producţie, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:

a) Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 din R 1305/2013 sau care s-au instalat în ultimii cinci ani anterior solicitării sprijinului);

b) Investiții legate de operațiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica);

c) Zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice.

Cheltuieli eligibile

- reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor;
- infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie;
- infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
- infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile;
- achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor remorci agricole/tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv
- achizitionarea, inclusiv prin leasing financiar, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv:
• Autoizoterme (cu frig sau fara);
• Rulote si autorulote alimentare.
- amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol);
- infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, etichetarea - crearea conceptului, creare marca inregistrata/brand se va face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30 000 de euro;
- investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
- imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare (in cadrul fermei);
- completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);
- conformarea cu standardele Uniunii Europene, in cazul mentionat in art. 17 (5), din Reg. 1305/2013;
- achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

 Specii eligibile pentru sprijin urmatoarele specii:

A. Pomi fructiferi:
Mar, Par, Gutui, Prun, Cires, Visin, Cais, Piersic, Nectarin, Nuc, Migdal, Alun, Castan
B. Arbusti fructiferi:
Coacaz negru, Coacaz rosu, Coacaz alb, Agris, Zmeur de gradina, Afin de cultura, Mur de gradina, Mur cu ghimpi sau fara Maces, Soc negru
Trandafir pentru petale, Lonicera caerulea Corn
Catina, Scorusul negru (aronia)
C. Capsun

 Data lansare sesiune depunere:

-FEBRUARIE-MARTIE 2016

 

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale

Tip proiect: CO-ECSEL, COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ERIC, FINALIST-IMM, CENTRE-SUPORT, CATEDRE-ERA, TEAMING

Beneficiari eligibili
- Organizatii de cercetare;
- Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare

Ajutor nerambursabil:
- Finantarea proiectelor depuse de organizatii de cercetare: 100% din valoarea costurile eligibile;

- Finantarea proiectelor depuse de intreprinderi

Activitate Intreprindere
Mare Mijlocie Mica
Cercetare fundamentala 100% 100% 100%
Cercetare industriala 50% 60% 70%
Cercetare industriala cu diseminarea rezultatelor 65% 75% 80%
Dezvoltare experimentala 25% 35% 45%
Dezvoltare experimentala cu diseminarea rezultatelor 40% 50% 60%
Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD 50% 60% 70%
Obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala  - 50% 50%

Tipuri de proiecte:

I. Proiecte de cercetare-inovare atat pentru organizatii de cercetare cat si pentru intreprinderi
1. CO-ECSEL: proiect pentru co-finantarea activitatilor CD si de inovare eligibile ale participantilor din Romania pe proiectele selectate la finantare de catre Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint Undertaking in cadrul apelurilor pentru care Romania contribuie la finantare impreuna cu programul-cadru Orizont 2020.
2. COMPLEMENT: proiecte pentru finantarea activitatilor CD si de inovare complementare cuprinse in proiectele finantate in cadrul Initiativelor Tehnologice Comune (JTI) ale Orizont 2020, care sunt in afara planului de lucru al JTI dar sunt complementare activitatilor din planul de lucru si contribuie la atingerea obiectivelor JTI. Pentru a fi eligibil la finantare prin prezenta actiune, pachetul de activitati CDI aditionale/complementare trebuie sa primeasca din partea evaluatorilor JTI o eticheta de sinergie de tipul „Synergy Label" (CLEANSKY2) sau echivalent.
3. RO-EIT: proiecte CDI pentru pentru consolidarea participarii entitatilor din Romania la activitatile finantate de Institutul European pentru Inovare si Tehnologie (EIT). Orice entitate din Romania care este partener al unei Comunitati pentru Cunoastere si Inovare (EIT KIC) sau al unei scheme regionale de inovare a EIT (EIT RIS) finantate prin Orizont 2020 poate aplica pentru acest tip de proiect.
4. RO-ERIC: proiecte CDI pentru consolidarea participarii entitatilor din Romania ca parteneri in infrastructuri pan-europene de cercetare de tip European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Orice organizatie de cercetare din Romania care reprezinta Romania intr-o infrastructura pan-europeana organizata legal ca ERIC prin Regulamentul Consiliului (EC) 723/2009, poate aplica in cadrul acestei actiuni pentru finantarea unor activitati CDI care au ca scop dezvoltarea facilitatilor si laboratoarelor de cercetare cu care participa la ERIC.

I. Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii
FINALIST-IMM: proiecte pentru finantarea activitatilor CD si de inovare cuprinse in propunerile IMM-urilor care au participat individual la competitiile Orizont 2020 pentru instrumentul dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument – phase 2") si care au obtinut din partea Comisiei Europene „Pecetea Excelentei" („Seal of Excellence"), dar care nu au fost selectate la finantare din fondurile programului-cadru.
IMM-urile din Romania finaliste la competitiile Orizont 2020 de tip „H2020-SMEINST", faza 2 pot aplica pentru acest tip de proiect.

III. Proiecte suport pentru organizatii de cercetare
1. CENTRE-SUPORT: Proiecte pentru crearea unor Centre Suport pentru Proiecte CD Internationale in acele organizatii de cercetare care pot demonstra o participare constanta cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale UE (FP6, 7 si Orizont 2020) sau la alte programe CDI cu finantare din strainatate pentru a creste rata de participare si de success a acestora. Centrele Suport astfel infiintate vor sustine potentialii participanti, inclusiv intreprinderile care vor dori sa pregateasca aplicatii la competitiile finantate prin programul Orizont 2020.


IV. Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de cercetare
1. CATEDRE-ERA: proiectele pentru catedre ERA ale Orizont 2020 - „ERA Chairs" (ERA=Aria Europeana a Cercetarii) cu scopul de a atrage cadre universitare si cercetatori de renume in institutii care prezinta potential de cercetare de excelenta, pentru a sprijini aceste institutii sa-si deblocheze potentialul, creand in felul acesta o baza pentru CDI in ERA. Proiectele CATEDRE-ERA din cadrul acestei actiuni vor finanta investitii pentru dezvoltarea infrastructurii CD in departamentele organizatiilor de cercetare care au castigat finantare pe proiecte „ERA Chairs" la competitiile Orizont 2020, in timp ce Orizont 2020 va finanta costuri de personal si administrative.
2. TEAMING: proiecte intre institutii de cercetare puternice si institutii de cercetare cu potential de excelenta din Romania, care vor conduce la imbunatatirea centrelor de excelenta din tara noastra. Orizont 2020 va finanta faza pregatitoare a proiectului (inclusiv dezvoltarea unui plan de afaceri) in vederea dezvoltarii capacitatii de CD printr-un proces de teaming cu o institutie performanta dintr-un alt Stat Membru. Fondurile structurale vor interveni in faza a doua de teaming pentru finantarea investitiilor in dezvoltarea infrastructurii CD.

Organizatiile de cercetare din Romania care au castigat finantare la programul-cadru Orizont 2020 pentru faza pregatitoare a proiectului de Teaming pot depune o propunere TEAMING in cadrul acestei actiuni pentru dezvoltarea infrastructurii CD pentru a consolida parteneriatul cu institutiile mai puternice si a asigura o participare de success la faza a doua a Orizont 2020 – Teaming.

Solicitanti eligibili
- Organizatii de cercetare
Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate in conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica si de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, mare).

Proiectele se adreseaza:
• urmatoarele domenii tematice prioritare de specializare inteligenta:
- Bioeconomia;
- Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
- Energie, mediu si schimbari climatice
- Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
• Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea ajutorului nerambursabil
CO-ECSEL
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate din partea Romaniei pe un proiect ECSEL unui participant din Romania nu va depasi 1.000.000 lei.
COMPLEMENT:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 4.500.000 lei.
RO-EIT:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 4.500.000 lei.
RO-ERIC:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei.

Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii
FINALIST-IMM:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi echivalentul in lei a 2,5 milioane de euro.
Proiecte suport pentru organizatii de cercetare
CENTRE-SUPORT:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile nu poate depasi 4.500.000 lei.

Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de cercetare
CATEDRE-ERA:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 20 milioane lei.
TEAMING:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 20 milioane lei.

Cheltuieli eligibile:
- Pentru proiectele de cercetare – inovare (CO-ECSEL, COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ERIC, FINALIST-IMM) sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:

1. Cheltuieli pentru activitatile de cercetare fundamentala/ industriala/ dezvoltare experimentala;
2. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregatitoare pentru activitati CD
3. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (eligibile numai pentru beneficiarii tip organizatii de cercetare sau IMM)

4. Cheltuieli generale de administratie (regie) (sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii. In cazul solicitantilor de tip intreprindere rata forfetara se va calcula la valoarea grantului acordat luand in consideratie intensitatile ajutorului pe fiecare activitate eligibila

Alte cheltuieli eligibile numai pentru beneficiarii tip organizatii de cercetare: de informare si publicitate pentru proiect, cheltuieli aferente managementului de proiect, cheltuieli de personal pentru persoanele din echipa de implementare care asigura managementul proiectului, transport bunuri, birotica.

-  Pentru proiectele CENTRE-SUPORT sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
1. Cheltuieli de personal (salariale si de deplasare in scopul realizarii proiectului);
2. Cheltuieli pentru achizitia de active corporale si obiecte de inventar pentru dotarea centrului suport, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului (daca acestea au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile suport). Acestea pot fi: echipamente IT si pentru comunicatii, mobilier, obiecte de inventar;
3. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale necesare pentru derularea proiectului;
4. Cheltuieli pentru inchirierea de spatii pe perioada derularii proiectului;
5. Cheltuieli pentru achizitia de servicii necesare pentru derularea proiectului;
6. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect;
7. Cheltuieli aferente managementului de proiect (eligibile in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile directe ale proiectului)
- cheltuieli de personal pentru persoanele din echipa de implementare care asigura managementul proiectului (salariale si de deplasare),
- transport bunuri,
- birotica;
8. Cheltuieli generale de administratie (regie) - sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii.

 

 

A fost afisat calendarul actualizat al evaluarilor proiectelor din cadrul POC AXA1 2015

 

{pdf=https://pos-consultancy.com/images/pdf/Calendar actualizat evaluare - Apeluri 2015 AXA I POC.pdf|100%|800|native}

 

 Sursa: POC

Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunta lansarea, in data de 02.12.2015, a sesiunii de primire cereri de finantare pentru Masura III.1. "Sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti" din cadrul Prioritatii Uniunii Europene 4 (PU4) - "Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura" conform Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.

Suma alocata acestei sesiuni este de 1.066.800 Euro.

 AM POPAM a publicat si Ghidul Solicitantului pentru aceasta masura , il puteti consulta aici

Page 3 of 4

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...