Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Nou! Au fost publicate regulile de aplicare ale programului Start-up Nation Romania 2018

Nou! A fost publicat Ghidul solicitantului pentru programul „Start-up Nation Romania” pentru anul 2018. Programul prevede acordarea unui sprijin nerambusabil în sumă de cel mult 44.000 de euro întreprinderilor nou-înființate, cu sediul social și punctele de lucru în mediul rural sau urban.

Mai multe detalii despre conditiile si criteriile de eligibilitate din cadrul programului gasiti aici.

Schema de minimis - Start-up Nation Romania

 

Programul Start-up Nation Romania – 2018

 

Beneficiari eligibili:
• societatea este infiintata dupa 30.01.2017 de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitate de actionari sau asociati intr-o alta intreprindere mica sau mijlocie care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate in ultimii 2 ani. Totusi, daca acestia sunt sau au fost asociati intr-o microintreprindere( pana in 9 angajati), sunt considerati beneficiari eligibili in cadrul Start-up Nation Romania 2018;
• societatea isi asuma crearea a cel putin 2 locuri de munca destinate persoanelor defavorizate/somerilor/absolventilor dupa 1.01.2013;
• solicitarea finantarii se face pe un singur cod CAEN eligibil deja inregistrat la data depunerii cererii de finantare, dar care va fi autorizat la momentul decontului;
• societatea nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii acordului de finantare; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili.

Ajutor nerabursabil:
- 100% din valoarea eligibila a proiectului, maxim 200.000 Lei.
- Plata se face in maxim 2 transe pentru toate activitatile certificate, astfel:
• avans maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate;
• cerere plata sau rambursare;
Beneficiarul este obligat sa deconteze integral activele corporale si software-ul necesar desfasurarii activitatii intr-o singura transa.

Categorii de cheltuieli eligibile:
- Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC;
- Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. (1) Mijloace de transport, autoturisme in limita a maxim 36.000 lei;
- Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
- Achizitionarea de echipamente (fara instalatii) specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
- Achizitionarea de echipamente de incalzire sau climatizare (fara instalatii);
- Salariile, utilitatile - maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile;
- Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului - maxim 8000 lei;
- Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
- Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale - maxim 3000 lei;
- Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA;
- Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii - maxim 8000 lei;
- Programe software necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare inclusiv licente, in valoare eligibila de maxim 60000 lei. Software pentru comertul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicita finantare, cu exceptia codului CAEN 6201;
- Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate Cheltuieli pentru achizitionarea a doua placi informative cu privire la programul de finantare Start-up Nation – maxim 500 lei.

Atentie:
• In categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joaca si sali de sport, fitness, x-body si de forta, drone.
• Software-urile necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare inclusiv licente au valoare eligibila de maxim 60000 lei. Software pentru comertul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicita finantare, cu exceptia codului CAEN 6201.
• Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, sunt eligibile. Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile mentionate in planul de afaceri.

NU sunt eligibile urmatoarele activitati:
- intermedieri financiare si asigurari;
- tranzactii imobiliare;
- activitati de jocuri de noroc si pariuri;
- productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
- excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis: activitati de pescuit si acvacultura si activitati legate de productia primara a produselor agricole.
- nu se finanteaza cheltuielile aferente activitatilor de astrologie si spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escorta, servicii de stabilire a intâlnirilor, video chat, servicii ale agentiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimoniala si psihologica.Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanteaza.
- pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligible software-uri necesare desfasurarii activitatii (software-uri la comanda) pentru care se solicita finantare si nu este eligibila realizarea de pagini web si promovarea online a paginii web pe alte site-uri.

Detalierea cheltuielilor eligibile o puteti descarca de <<aici>>

Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obtine o finantare nerambursabila?
1. Stabilirea ideii de proiect
2. Contractarea unui consultant specializat
3. Infiintarea unei societati
4. Pregatirea documentatiei solicitate
5. Depunerea proiectului
6. Evaluarea cererii de finantare

Care sunt mecanismele de implementare?
0. Avans
In cadrul Programului «Start-up Nation - România» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de pâna la 30% din suma totala aprobata in conditiile stabilite prin schema de ajutor de minimis
1. Cerere de plata:
Furnizorii de echipamente sunt dispusi sa emita factura, sa livreze echipamentele la locatia de implementare, sa le puna in functiune. Plata facturilor se va face in maxim 45 de zile.
2. Cerere de rambursare (decont):
Societatea dispune de fluxul de numerar necesar implementarii proiectului, realizeaza cheltuielile din banii proprii si apoi depune una sau mai multe cereri de rambursare prin care isi recupereaza banii.
3. Credit punte:
Partenetii in cadrul acestui program sunt Banca Transilvania, CEC Bank si BCR. Acestia vor acorda credite punte pentru finantarea societatilor care au semnat acordul de finantare. Banca plateste elementele bugetate in planul de afaceri, urmand ca, creditul sa fie inchis in momentul incasarii ajutorului nerambursabil.

Care este valoarea minima a investitiie pe care trebuie sa o faca intreprinzatorul pentru inceput?
Aceasta variaza de la o societate la alta. Intreprinzatorul trebuie sa dispuna pentru inceput de o suma minima de 10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile pana in momentul in care va primi ajutorul nerambursabil in cadrul proiectului.

Foarte important!
- Perioada mentinerii locurilor de munca: minim 24 de luni de la momentul incasarii ultimei transe;
- Nu exista conditii referitoare la cifra de afaceri sau profitabilitatea societatii ce obtine finantarea;
- Pe toata perioada (implementare + 3 ani de implementare) trebuie sa faceti polita de asigurare pentru echipamentele achizitionate prin program.

Mentionam ca vom incheia contracte de consultanta doar pentru proiectele care obtin minim 100 de puncte, conform grilei de evaluare. ce poate fi descarcata de <<aici>>.

Atentie! Colaboram pentru realizarea si implementarea proiectelor cu beneficiari toata tara. Proiectele se inscriu si depun ONLINE. Nu este nevoie de deplasarea dvs la sediul nostru. 

Sesiune de depunere:
- Decembrie 2018

Finantare nerambursabila 100% - Ajutor de minimis 2013

Program / Schema de finantare nerambursabila - Ajutor de minimis

*UPDATE 2015

Momentan Schema de Minimis HG 274/2013 este inactiva

*UPDATE 3 - noiembrie 2013
Conform HG nr.274/2013 la Programul de Minimis se aduc urmatoarele modificari:

Valoarea proiectului de investitii si schema de finantare

  • Ajutor de minimis – 100.000 Euro.
  • Se poate obtine o finantare nerambursabila de 90% din valoarea investitiei.
  • Finantarea se acorda dupa punctaj.

   Ce tipuri de investitii puteti face?
  • Realizarea de constructii noi industriale, pentru învatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
  • Achizitia de constructii noi industriale, pentru învatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
  • Echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;
  • Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
  • Mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
  • Echipamente IT.

   Conditii de eligibilitate a solicitantilor
   Prezentul ajutor se acorda intreprinderilor din toate domeniile de activitate, cu exceptia productiei primare si comercializarea de produse agricole, pescuit si acvacultura.
  • Sa fie inregistrati conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
  • Are cel putin un an de activitate;
  • A obtinut profit din exploatare;
  • Activitatea pentru care solicita finantare este autorizata de cel putin 3 luni;
  • Suma totala a ajutoarelor de minimis acordate intr-un interval de 2 ani fiscali (anul fiscal in curs si 1 an anterior) sa nu depaseasca echivalentul in lei al plafonului de 100.000 euro;
  • Terenul unde in care se face investitia sa fie liber de sarcini si in proprietate in baza unui contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, a unui certificat de mostenitor, sau contract de concesiune si este liber de sarcini;
  • Nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
  • Nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
  • Nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate";
  • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate
   ------------------------------

   *UPDATE 2 Desi pana acum era vehiculata ca data de deschidere a sesiunii de depunere 1 iulie, in data de 14.06.2013, Ministerul Finantelor Publice a emis un comunicat oficial prin care anunta ca data stabilita este 16 august 2013!

   Mai jos regasiti comunicatul oficial:
   "Urmare consultarii mediului de afaceri si a semnalelor sosite din partea acestora cu privire la termenele de emitere si de valabilitate a unor documente anexate Cererii de acord pentru finantare, Ministerul Finantelor Publice anunta modificarea datei de deschidere a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Acord pentru finantare în baza H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investitiilor realizate de întreprinderile mici si mijlocii. Prima sesiune de depunere se va derula în perioada 16.08.2013 - 31.10.2013, în limita bugetului anual alocat schemei."

   *UPDATE Astazi 04.06.2013, Ministerul Finantelor Publice a emis un comunicat oficial prin care anunta ca data stabilita este 1 iulie 2013!


   Finantat de: Bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor
   Ajutor de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMMurilor -in baza HG 1164/2007, cu modificarile si completarile ulterioare


   Valoarea proiectului de investitii si schema de finantare
  • Ajutor de minimis – 200.000 Euro, pentru care se poate obtine o finantare nerambursabila de 100% din valoarea investitiei.
  • Finantarea se acorda dupa criteriul primul venit, primul servit!

   Ce tipuri de investitii puteti face?
  • Realizarea de constructii noi industriale, pentru învatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
  • Achizitia de constructii noi industriale, pentru învatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
  • Echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;
  • Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
  • Mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
  • Echipamente IT.

   Conditii de eligibilitate a solicitantilor
   Prezentul ajutor se acorda intreprinderilor din toate domeniile de activitate, cu exceptia productiei primare si comercializarea de produse agricole, pescuit si acvacultura.
  • Sa fie inregistrati conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale :
  • Suma totala a ajutoarelor de minimis acordate intr-un interval de 3 ani fiscali (anul fiscal in curs si 2 ani anteriori) sa nu depaseasca echivalentul in lei al plafonului de 200.000 euro;
  • Terenul unde in care se face investitia sa fie liber de sarcini si in proprietate in baza unui contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, a unui certificat de mostenitor, sau contract de concesiune si este liber de sarcini;
  • Nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
  • Nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
  • Nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate";
  • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;

   Grafic depunere proiect si implementare
  • Sesiune continua de depunere pana la epuizarea fondurilor
  • Pana in acest moment 821 societati au beneficiat de ajutorul de minimis!.Faceti click pe urmatorul link pentru a vizualiza << Lista societatilor acceptate pentru finantare >>
Dosarul trebuie sa contina, OBIGATORIU, un studiu tehnico-economic, întocmit de o firma de de consultanta cu specialitate în domeniu.

Echipa noastra va poate ajuta la realizarea proiectului, in afara documentelor solicitate prin ghidul solicitantului pentru a obtine finantare, sa realizati:

 • o cerere de accord pentru finantare;
 • un plan de investitii;
 • un studiu tehnico-economic

 


Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al ajutorului de minimis? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza chestionarul si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile. Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.

CONSULTANTA online GRATUITA

 

Cum se inregistreaza in contabilitatea firmelor fondurile structurale-ajutoarele de minimisAjutoarele de minimis, sume ce sunt considerate de Ministerul Finantelor ca fiind in categoria subventiilor, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. Adica, pe masura ce amortizezi o suma cheltuita, aceasta va fi trecuta, concomitent, si la venituri (doar in cazul sumelor nerambursabile), asa incat efectul amortizarii sa fie nul.

“Astfel, pe masura ce cheltuiesti din sumele aferente ajutorului de stat primit si inregistrezi acele cheltuieli in contul de amortizare pentru a le deduce treptat, trebuie sa inregistrezi aceeasi suma si ca venit obtinut. Veniturile sunt zero, prin urmare, profitul fiscal este zero”, a explicat Dragos Doros, director taxe directe in Ministerul Finantelor Publice.

Bugetul pentru schemele de ajutor de stat de minimis pentru intreprinderi a fost suplimentat de la 5 milioane de euro la 100 milioane de euro, iar sectoarele de activitate care pot beneficia de acest tip de ajutor vor fi extinse, in sensul cuprinderii cat mai multor activitati economice din cadrul industriei prelucratoare (de exemplu: productia de tesaturi, imbracaminte, prelucrarea pieilor si productia incaltamintei, productia sticlei si a articolelor din sticla, fabricarea articolelor din hartie si carton). Pentru acest an, suma alocata este de 20 milioane de euro, urmand ca pentru 2010 si 2011 sa fie alocate cate 40 milioane de euro.

Ministerul Finantelor estimeaza ca numarul de beneficiari va creste de 20 de ori in 2009 fata de anul trecut, ca urmare a suplimentarii bugetului. In acest an au fost inregistrate, pana in prezent, 62 de dosare cu o valoare estimata a proiectelor de investitii de 6,9 mil. euro. In baza acestei scheme de ajutor de stat se vor acorda sume nerambursabile pentru fiecare proiect de investitii eligibil, in valoare de maximum 200.000 de euro (echivalent in lei).
Proiectele eligibile vor fi sustinute in proportie de 100% prin ajutoare de minimis.
Pentru a accesa acesti bani, intreprinderile trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate: sa respecte legislatia in vigoare cu privire la infiintarea unei societati comerciale, sa faca parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (numar salariati de pana la 250 si cifra de afaceri de pana la 50 mil. euro), sa desfasoare activitatea in anumite domenii, cum ar fi cele apartinand industriei prelucratoare, turism, servicii, sa prezinte un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate, precum si un studiu tehnico-economic din care sa rezulte viabilitatea proiectului si eficientizarea activitatii intreprinderii, sa nu inregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat, sa nu fie in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare, sa nu fie considerata intreprindere in dificultate economico-financiara.
Ajutoarele de minimis se acorda pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, in limita plafonului echivalent in lei a 200.000 de euro.

Cheltuielile eligibile sunt cele legate de investitiile in active corporale referitoare la: constructii cu scop industrial, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare, echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii.

De asemenea, sumele vor putea fi folosite pentru investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.

Plata transelor de ajutor de stat se realizeaza dupa verificarea documentatiei de achizitionare a echipamentelor, utilajelor etc. si verificarea la fata locului a investitiilor realizate de catre intreprindere.

In 2009, potrivit MFP, urmeaza a fi platite ajutoare de stat in valoare totala de 146,29 mil. euro.


Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...