Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Amortizarea mijloacelor fixe achitionate prin proiectul Sapard este deductibila integral? Cheltuielile cu consultanta privind proiectul Sapard sunt deductibile integral? Veniturile din subventii pentru investitii Sapard sunt impozabile?

Potrivit prevederilor pct.193 alin.(1) Sectiunea 7 din Anexa la O.M.F.P. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, in categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.

La pct.196 este precizat faptul ca subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

Totodata la pct.197 se mentioneaza ca subventiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital si rezerve. Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se înregistreaza în contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc în bilant ca venit amânat. Venitul amânat se înregistreaza în contul de profit si pierdere pe masura înregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Conform art. 19 alin.(1) Titlul II „Impozitul pe profit" din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta între veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Veniturile neimpozabile sunt prevazute la art.20 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit art.21 alin.(1) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. La alin.(4) al art.21 sunt prevazute cheltuielile nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora în scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt încheiate contracte nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil, potrivit art.21 alin.(4) lit.m) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

La pct.48 Titlul II din H.G. nr.44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare se precizeaza:

„pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii trebuie sa se îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- serviciile trebuie sa fie efectiv prestate, sa fie executate în baza unui contract încheiat între parti sau în baza oricarei forme contractuale prevazute de lege; justificarea prestarii efective a serviciilor se efectueaza prin: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata sau orice alte materiale corespunzatoare;

- contribuabilul trebuie sa dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul activitatilor desfasurate.

Nu intra sub incidenta conditiei privitoare la încheierea contractelor de prestari de servicii, prevazuta la art. 21 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal, serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate si de persoane juridice, cum sunt: cele de întretinere si reparare a activelor, serviciile postale, serviciile de comunicatii si de multiplicare, parcare, transport si altele asemenea."

Referitor la cheltuielile cu amortizarea acestea sunt deductibile conform prevederilor art.24 Titlul II din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, rezulta ca:

- amortizarea mijloacelor fixe achizitionate prin proiectul Sapard este deductibila potrivit regulilor de amortizare prevazute la art.24 Titlul II din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Concomitent cu amortizarea se inregistreaza cota – parte din subventie recunoscuta la venituri. Aceste venituri sunt impozabile, intrucat nu sunt mentionate la art.20 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

- cheltuielile cu serviciile de consultanta sunt deductibile daca sunt indeplinite conditiile prevazute la pct.48 Titlul II din H.G. nr.44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Last modified on Marti, 26 Mai 2015
Fonduri europene

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania beneficiaza in perioada 2007-2013 de asistenta financiara de aproximativ 30 miliarde de Euro. Finantarea din Fondurile Europene acopera o multitudine de domenii, sprijinind atat investitorii privati, cat si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinederii si dezvoltarii spatiului European.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...