Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Recesiunea economica, un obstacol greu de anticipat cu doi ani in urma, cand potentialii beneficiari de fonduri europene postaderare incepusera deja sa isi faca planuri, reduce simtitor sansele demararii proiectelor in perioada 2009-2010. In constructii bunaoara, sector eligibil pentru o serie de finantari de mare anvergura-criza are un efect nefast si asupra proiectelor de investitii pe care si le propune o firma din sectorul constructiilor.

Constructii

Tipuri de proiecte eligibile

In sectorul constructiilor, tipu­rile de proiecte eligibile pentru finan­tari europene sunt, in prin­cipal, cele care vizeaza moder­niza­rea intreprin­de­rilor, prin crearea de noi unitati de productie sau prin extinderea unit­a­tilor existente in ve­derea cres­te­rii capacitatii de pro­ductie. Mai pot fi atinse cu sprijinul fondurilor euro­pe­ne obiective pre­cum diver­si­fi­carea productiei unui amplasament exis­tent prin lan­sarea de noi produse si ser­vicii, operarea de schimbari in procesul de pro­ductie a unui ampla­sa­ment existent si achizitia de bunuri intangibile.

*Important

Este esential ca investitia sa vi­zeze cresterea competitivitatii in­tre­prin­derii. In sectorul con­struc­tiilor nu sunt eligibile proiectele care prevad construirea de birouri si hale de depozitare, respectiv acele in­vestitii care nu contribuie direct la cres­terea competitivitatii soli­ci­tan­tului. Mijloa­ce­le de transport se pot finanta din programele amintite mai sus, cu conditia ca acestea sa fie mij­loace tehnologice si in stransa le­gatura cu fluxul de productie (ex.: bas­­culante, automacarale, be­to­niere).

Valoarea estimata a proiectului si sursele de finantare disponibile

Sectorul constructiilor poate accesa fonduri europene destinate realizarii obiectivelor mai sus enu­merate prin doua programe, in functie de dimensiunile companiei soli­ci­tan­te. Intreprinderile mici si mijlocii au la dispozitie Programul Opera­tio­nal Sectorial pentru Cres­terea Compe­titi­vi­tatii Economice, Axa prioritara 1: Un sistem inovativ si coeficient de pro­ductie, Dome­niul major de Interventie 1.1, „Inves­titii productive si pregatirea pentru concurenta de piata a intreprin­derilor, in special IMM-uri".

Microintreprinderile din me­diul urban din domeniul con­struc­tiilor isi pot finanta proiectul din Programul Operational Regional, Axa prioritara 4: Sprijinirea dez­vol­tarii mediului de afaceri regional si local, DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintre­prin­derilor.

Companiile mari pot accesa Programul Operational Regional.

Pentru beneficiarii din categoria microintreprinderilor, suma maxi­ma ce poate fi obtinuta este de 200 de mii de euro, la o valoare maxima a proiectului de 500 de mii de euro. Procentul de cofinantare este de 70% finantare nerambursabila si 30% contributie proprie la cheltuielile eligibile.

Pentru beneficiarii din categoria intreprinderilor mici, valoarea ma­xima a finantarii este de 1,5 mili­oane de euro, cu un procent de 60% din cheltuielile eligibile finan­tare nerambursabila. De mentionat este ca procentul se modifica la 50% finantare nerambursabila, daca soli­citantul este din zona Bucuresti-Ilfov.
Pentru intreprinderile mari, valoarea maxima a finantarii care se poate obtine este 5 milioane de euro, cu un procent de 50% din cheltuielile eligibile finantare nerambursabila. Procentul se modifica pentru soli­citantul din zona Bucuresti-Ilfov la 40% finantare nerambursabila.
Trebuie mentionat ca orice pro­iect implica, pe langa cheltuielile eli­gi­bile, si efectuarea unor chel­tuieli nee­ligibile (obligatorii pentru buna im­plementare a pro­iectului, dar care nu se pot finanta). Din aceasta cate­go­rie trebuie amin­tite TVA, cheltuielile de transport, punerea in functiune, publicitatea proiectului etc. Supor­tarea acestor cheltuieli cade in sar­ci­na bene­ficia­rului proiectului.

Riscuri si oportunitati

Riscurile cu care se pot confrunta solicitantii de fonduri europene con­stau, in principal, in restrangerea posibilitatilor de gasire de cofinan­tare privata si in sansele ridicate de res­pingere a proiectelor de catre autoritatile contractante.

Autoritatile contractante pentru programele destinate secto­ru­lui constructiilor

Autoritatea de Management pen­tru Programul Oprational Sectorial Cresterea Competitivitatii Econo­mice - POS CCE - este constituita in cadrul Ministerului Economiei. Auto­ritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Sursa -financiarul.com

Fonduri europene

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania beneficiaza in perioada 2007-2013 de asistenta financiara de aproximativ 30 miliarde de Euro. Finantarea din Fondurile Europene acopera o multitudine de domenii, sprijinind atat investitorii privati, cat si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinederii si dezvoltarii spatiului European.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
POS CCE DMI. 3 - Sustinerea e-economiei ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...