Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

POSCCE/POC

POSCCE/POC (8)

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013" - co-finanţat
din Fondul European de Dezvoltare Regională; Programul Operational Competitivitate 2014-2020(finanțat prin FEDR) susține creșterea inteligentă, promovarea economiei bazate pe cunoaștere și inovare.

POC 121 – Proiect tehnologic inovativ

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020Axa prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor Actiunea 121 Proiect tehnologic inovativ Eligibiltate - criterii:- Intreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate.- Proiectele se pot depune de catre un singur solicitant (intreprindere) sau in consortiu cu o organizatie de cercetare.- Componenta de activitate de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului poate fi realizata de intreprindere singura sau prin colaborare efectiva cu una sau cel mult doua organizatii de cercetare partenere.- Solicitantul detine titlul de proprietate sau contract de inchiriere (pentru locatia de implementare) pe o perioada de… Read more...

POC 1.1.3 - Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1Actiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale Tip proiect: CO-ECSEL, COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ERIC, FINALIST-IMM, CENTRE-SUPORT, CATEDRE-ERA, TEAMING Beneficiari eligibili- Organizatii de cercetare;- Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare Ajutor nerambursabil:- Finantarea proiectelor depuse de organizatii de cercetare: 100% din valoarea costurile eligibile; - Finantarea proiectelor depuse de intreprinderi Activitate Intreprindere Mare Mijlocie Mica Cercetare fundamentala 100% 100% 100% Cercetare industriala 50% 60% 70% Cercetare industriala cu diseminarea rezultatelor 65% 75% 80% Dezvoltare experimentala 25% 35% 45% Dezvoltare experimentala cu… Read more...

Clustere de inovare

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD Tip proiect: Clustere de inovare Beneficiari eligibili- Cluster de inovare Eligibilitatea solicitantilor Clusterul contine cel putin 10 parti independente organizate ca societati comerciale si cel putin o parte independenta de tip institutie de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD), este localizat in România si este constituit intr-o entitate juridica de tip: Asociatie sau fundatie in baza Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Solicitantul de finantare este entitatea juridica unica ce reprezinta, administreaza si exploateaza un cluster de inovare din România… Read more...

Intreprinderi nou-infiintate inovatoare

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1Actiunea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere Tip proiect: SECTIUNEA D - Intreprinderi nou-infiintate inovatoare Beneficiari eligibiliIntreprinderille inovatoare mici (inreprindere mica sau microintreprindere), cu o vechime de maximum 5 aniValoarea ajutorului nerambursabilAjutorul nerambursabil este de 100% - maxim 4.500.000 lei pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si maxim 6.750.000 lei pentru celelalte regiuni ale României. Criterii de eligibilitate:• Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a… Read more...

Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1Actiunea 121 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere Tip proiect: SECTIUNEA C - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off Beneficiari eligibili Start-up-uri: intreprindere, infiintata in baza legii 31/1990, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului ; Spin-off-uri: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public. Valoarea… Read more...

Investitii in dezvoltarea clusterelor din sectorul TIC

POC Axa prioritara 2 TIC 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustereTipuri de proiecte eligibile: - Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC; - Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international. Se urmareste ca prin finantarea acordata sa se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC precum si in cadrul acestora, pentru asigurarea… Read more...

Finantare nerambursabila 70% - POSCCE - 2014

  Sesiunea de inregistrare proiecte: octombrie 2014 Eligibilitatea solicitantului  Solicitantul este societate comerciala din categoria IMMurilor. Locul de implementare a proiectului (investitiei) Proiectul (investitia) se  poate  implementa/realiza în mediul urban sau rural. Proiecte eligibile:        -Extinderea unei linii de productie;         -Diversificarea/Modernizarea activitatii prin achizitionarea de utilaje si echipamente;         -Demararea unei noi activitati sau diversificarea activitatii actuale.           -Constructii/achizitii constructii industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor / instalatiilor achizitionate în cadrul proiectelor.   Domeniul de activitate în care se realizeaza investitia Sunt finantate  investitii numai în anumite domenii de… Read more...

Producerea energiei electrice si termice din surse regenerabile

  POSCCE Axa 4 DMI 2- “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, operatiunea: „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie  Solicitanti eligibili Sunt eligibili solicitantii din urmatoarele categorii: o Autoritatile administratiilor publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare); o Societati comerciale care se încadreaza… Read more...

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
FINANTAT DE: Programului Operational Regional- ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...