POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea e-economiei Operatiunea
„Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri”Obiective specifice:

- cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic;
- introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajeaza inovarea si/sau ofera sprijin pentru îmbunatatirea deciziilor managementului;
- dezvoltarea comertului electronic si încurajarea intrarii IMM-lor pe piata internationala;
- extinderea utilizarii aplicatiilor de instruire on-line

Beneficiari eligibili:

Intreprinderi Mici si Mijlocii ce functioneaza în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

a) Solicitantul este microîntreprindere, întreprindere mica sau mijlocie, definita astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Anexele 2 si 3);
b) Sunt înregistrate la Registrul Comertului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata în Monitorul Oficial al României nr. 1066 din data de 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Îsi desfasoara activitatea pe teritoriul României;

Activitati eligibile
Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:Cheltuieli eligibile