POS CCE DMI. 3 - Sustinerea e-economiei

Operatiunea „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”


Solicitanti eligibili

-microîntreprinderi
-întreprinderi mici
- întreprinderi mijlocii


Activitati eligibile

Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC si alte mijloace fixe necesare, servicii de consultanta si training specializat pentru:
- Implementarea de sisteme informatice de comert electronic;
- Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice;
- Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;
- Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plati electronice);
- Implementarea de sisteme de e-learning (învatamânt la distanta) pentru IMM-uri;
- Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei (B2B, B2C).


Rata maxima de cofinantare


-Pentru investitii:


-Pentru Instruire, consultanta, audit, informare si publicitate: 70% din valoarea acestor costuri(indiferent de regiune)

Observatie: Pentru sectorul transporturi, indiferent de marimea IMM-ului, rata de co-finantare pentru capitolul de investitii va fi de 40% pentru Bucuresti si judetul Ilfov si de 50% pentru celelalte judete.


Marimea finantarii acordate
-Valoarea maxima a finantarii acordate: 1.640.000 LEI.
-Valoarea minimt a finantarii acordate: 35.000 LEI.


Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru servicii de consultanta care nu constituie o activitate permanenta sau periodica (exclus consultanta fiscala, juridica):
- servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piata, alte studii necesare pentru pregatirea proiectului;
- servicii de consultanta în domeniul managementului de proiect si cheltuieli necesare în procesul de achizitii.
- cheltuieli pentru realizarea continutului initial (pentru proiectele de e-learning).
- cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.) necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
- cheltuieli pentru dotari care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intra în categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
- cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how:
- cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului, inclusiv baze de date si solutii de securitate;
- cheltuieli totale pentru achizitionarea de aplicatii informatice – parte a proiectului - pentru realizarea carora poate fi necesara parcurgerea urmatoarelor etape: analiza necesitatilor, dezvoltarea aplicatiei, implementarea si testarea aplicatiei.
- cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala:
- cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va utiliza produsele software implementate;
- cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va asigura mentenanta solutiei daca acesta este angajat al beneficiarului.


Cheltuieli neeligibile

Alte cheltuieli nementionate la capitolul 8.1 nu sunt eligibile, ca de exemplu:
- taxa pe valoarea adaugatt, taxa de timbru verde, precum si orice alte taxe;
- dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
- achizitia de echipamente second-hand;
- costuri de amortizare;
- contributia în natura;
- cheltuieli de leasing.


E-learning - sistem de formare profesionala, utilizând tehnologiile specifice Internetului, ce consta într-o experienta planificata de predare-învtaare, organizata de o institutie ce furnizeaza materiale într-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de cursanti în maniera proprie, fara a constrânge agentii activitatii la coprezenta sau sincronicitate. Sistemele informatice de e-learning finantate prin Fonduri Structurale trebuie sa asigure inclusiv medierea prin tehnologii de transmitere a suportului de curs si examinarii (daca este cazul) prin Internet.
Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar ? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.

CONSULTANTA online GRATUITA