Print this page

Obiectivul general al Programului Operational Regional este sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a le locui, vizita, investi si munci.

Obiective specifice

  • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a Regiunilor;
  • Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni si in special a acesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu arealele inconjuratoare;
  • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor;
  • Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;
  • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere


Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana
Poli de dezvoltare urbana
Poli de crestere

Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport


Domeniul major de interventie 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale


Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Domeniul major de interventie 3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Domeniul major de interventie 3.3 - Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
Domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local


Domeniul major de interventie 4.1 - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de importanta regionala si locala
Domeniul major de interventie - 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea pentru noi activitati
Domeniul major de interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului


Domeniul major de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
Domeniul major de interventie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice
Domeniul major de interventie 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
Operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora
Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice
Operatiunea - Promovarea brandului turistic national

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica


Domeniul major de interventie 6.1 - Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional
Domeniul major de interventie 6.2 - Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

 

 

Fonduri europene

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania beneficiaza in perioada 2007-2013 de asistenta financiara de aproximativ 30 miliarde de Euro. Finantarea din Fondurile Europene acopera o multitudine de domenii, sprijinind atat investitorii privati, cat si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinederii si dezvoltarii spatiului European.