Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura

POC Axa prioritara 2
TIC 2.3.3. Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E-EDUCATIE

1.E-EDUCATIE

Activitati eligibile:
• realizarea Platformei scolare de e-learning/de invatare, inclusiv a Bibliotecii scolare virtuale, realizarea/utilizarea la nivel national a catalogului electronic, precum si a altor programe nationale (retele colaborative/platforme, tehnologii/instrumente digitale educationale integrate care sa permita managementul inovativ, atat la nivelul procesului de predare – invatare – evaluare, cat si la nivel institutional si al leadership-ului);
• achizitionarea de echipamente TIC pentru scolile gimnaziale in baza unor proiecte pilot;
• imbunatatirea accesului la internet prin implementarea de wirelesscampus, cu prioritate in scolile gimnaziale.

Beneficiari eligibili:
Autoritatile administratiei publice cu responsabilitati in domeniile educatie si TIC
Interventiile legate de TIC in educatie vor viza activitatea curriculara din mediul preuniversitar. Acest tip de educatie se bazeaza in principal pe resurse OER si Web 2.0 pentru activitatea de invatare/evaluare pe baza de proiecte si de e-portofoliu de rezultate al elevului, pe crearea de continut digital original si interactiune.

Finantarea nerambursabila:
• Pentru beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, rata de finantare este de 100% din cheltuielile eligibile;
• Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili rata de finantare este de 98% din cheltuielile eligibile.

Valoarea maxima a proiectului: 10.000.000 Euro

 

2. E-SANATATE

Activitati eligibile:
Dezvoltarea unui sistem informatic integrat de e-sanatate urmareste actiuni de dezvoltare/consolidare a sistemelor informationale existente si de crestere a gradului de interoperabilitate a acestora.

Telemedicina asigura transferul electronic al datelor medicale prin sisteme de telecomunicatii asigurându-se:
•  Furnizarea de servicii medicale de specialitate ambulatorii post spitalizare pacientilor externati din spitale
•  Facilitarea accesului populatiei din zona rurala la servicii ambulatorii de specialitate.
Serviciile de telemedicina, imbunatatirea disponibilitatii echipamentului aferent va facilita accesul la medicina de calitate in randul persoanelor in varsta si al populatiei, in special in cazul in care distanta reprezinta un factor critic.
Medicina asistata prin TIC va imbunatati calitatea vietii persoanelor in varsta, furnizand asistenta permanenta, ajutandu-i sa dobandeasca o anumita independenta si asigurand incluziunea sociala a celor aflati in zone izolate.

Beneficiari eligibili:
Autoritatile administratiei publice cu responsabilitati in domeniile sanatate si TIC
Interventiile legate de TIC in educatie vor viza activitatea curriculara din mediul preuniversitar. Acest tip de educatie se bazeaza in principal pe resurse OER si Web 2.0 pentru activitatea de invatare/evaluare pe baza de proiecte si de e-portofoliu de rezultate al elevului, pe crearea de continut digital original si interactiune.

Finantarea nerambursabila:
• Pentru beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, rata de finantare este de 100% din cheltuielile eligibile;
• Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili rata de finantare este de 98% din cheltuielile eligibile.

Valoarea maxima a proiectului: 135.000.000 Lei.

 

3. E-CULTURA

Unul din principalele avantaje ale digitalizarii patrimoniului cultural al României este conservarea operelor culturale nationale, asigurând accesul la registrele digitale cu elemente de patrimoniu contribuind la sporirea gradului de informare al cetatenilor cu privire la mostenirea culturala româneasca si, sprijinind valorificarea comerciala a acestui patrimoniu.
Portofoliul digital al elementelor culturale nationale va fi inclus in Biblioteca Digitala Europeana, ceea ce va contribui la cresterea vizibilitatii tarii.

Activitati eligibile:
• implementarea de instrumente de digitizare avansate si usor utilizabile (platforma ”culturalia.ro”, vocabulare controlate, aplicatii specifice de expunere pe dispozitive mobile)
• digitizarea si expunerea on-line de produse culturale analogice
• maximizarea volumului materialului cultural digitizat pentru contributia la Europeana

Beneficiari eligibili:
Autoritatile administratiei publice cu responsabilitati in domeniile cultura si TIC
Interventiile legate de TIC in educatie vor viza activitatea curriculara din mediul preuniversitar. Acest tip de educatie se bazeaza in principal pe resurse OER si Web 2.0 pentru activitatea de invatare/evaluare pe baza de proiecte si de e-portofoliu de rezultate al elevului, pe crearea de continut digital original si interactiune.

Finantarea nerambursabila:
• Pentru beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, rata de finantare este de 100% din cheltuielile eligibile;
• Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili rata de finantare este de 98% din cheltuielile eligibile.
Valoarea maxima a proiectului: 45.000.000 Lei

 

POPAM 4.4 Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura

STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZARII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE SI BAZATE PE CUNOASTERE

 

Obiectiv specific 5.2: Incurajarea investitiilor in sectoarele de marketing si procesare

Masura: IV.4 Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura

Beneficiari eligibili:
Sprijinul se acorda IMM-urilor din domeniul procesarii produselor pescaresti si de acvacultura
• sa fie persoana juridica romana
• sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului
• sa nu fie inregistrat in Registrul debitorilor AM-POP cu sume neachitate pentru POP 2007-2013
• sa nu se afle in situatii litigioase cu MADR-AM-POP, pana la pronuntarea definitiva si irevocabila a instantei de judecata in litigiul dedus judecatii;
• sa nu se afle in proces de fuziune sau reorganizare;
• solicitantul va avea un specialist in procesare sau are o persoana cu experienta in procesare de cel putin 5 ani.
• nu se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, are incheiate concordate, si-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;

Activitati eligibile:
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura are contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv in ceea ce priveste tratamentul deseurilor.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care imbunatatesc siguranta, igiena, sanatatea si conditiile de munca.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea capturilor de peste comercial care nu poate fi destinat consumului uman.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care rezulta din activitatile de prelucrare principale.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura obtinute din acvacultura ecologica, in conformitate cu articolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care au ca rezultat produse noi sau imbunatatite, procese noi sau imbunatatite sau o gestiune si sisteme de organizare noi sau imbunatatite.

Ajutor nerambursabil:
- 50% din valoarea eligibila a proiectului

 

Sesiunea: Aprilie 2016 – Mai 2016

POPAM 2.2 Investitii productive in acvacultura

STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZARII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE SI BAZATE PE CUNOASTERE

 

Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor.

Masura: II.2 Investitii productive in acvacultura

Beneficiari eligibili:
- Sprijinul se acorda intreprinderilor din domeniul acvaculturii.
- In cadrul acestei sesiuni sunt finantate proiecte ce vizeaza sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt cei care au ca obiect de activitate autorizat „acvacultura" si sunt infiintati in baza:
- OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Activitati eligibile:
• investitii productive in acvacultura;
• investitii in diversificarea productiei de acvacultura si a speciilor de cultura;
• investitii in modernizarea unitatilor de acvacultura, inclusiv imbunatatirea conditiilor de lucru si de siguranta a lucratorilor din domeniul acvaculturii;
• investitii in imbunatatirea si modernizarea referitoare la sanatatea si bunastarea animalelor, inclusiv achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele impotriva animalelor salbatice de prada;
• investitiile care vizeaza sporirea calitatii sau a valorii produselor de acvacultura;
• investitii in refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultura prin indepartarea mâlului sau investitiile menite sa previna depunerea mâlului;
• investitii in diversificarea veniturilor obtinute de intreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activitati complementare, respectiv:
            o prelucrarea primara;
            o comercializarea directa;
            o turismul cu specific pescaresc, turismul pentru pescuitul cu undita, turism legat de observarea pasarilor acvatice, turism educational referitor la protectia mediului acvatic;
            o restaurant cu specific pescaresc;
            o pensiune pescareasca realizate in curti terenuri din cadrul fermei;
            o servicii de mediu aferente acvaculturii;
            o activitatile educationale referitoare la acvacultura.

Ajutor nerambursabil:
- 50% din valoarea eligibila a proiectului pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;
- 30% pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM-urilor

Ajutor nerambursabil:

 - valoare maxima eligibila: 2 mil. Euro.

 Sesiunea: Aprilie 2016 – Mai 2016

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...