Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Intreprinderi nou-infiintate inovatoare

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere

Tip proiect: SECTIUNEA D - Intreprinderi nou-infiintate inovatoare


Beneficiari eligibili
Intreprinderille inovatoare mici (inreprindere mica sau microintreprindere), cu o vechime de maximum 5 ani
Valoarea ajutorului nerambursabil
Ajutorul nerambursabil este de 100% - maxim 4.500.000 lei pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si maxim 6.750.000 lei pentru celelalte regiuni ale României.


Criterii de eligibilitate:
• Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel puțin 10% din costurile totale de operare în cel puţin unul din ultimii 3 ani de activitate.
• Solicitantul detine un rezultat de cercetare care poate sa fie:
- Brevet
- Cerere de brevet
- Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al intreprinderii nou infiintata;
- Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un contract de cercetare finantat din surse publice sau private

Cheltuieli eligibile:
• Activitatile de cercetare industriala /dezvoltare experimentala:
- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli cu echipamente si instrumente;
- Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale;
- Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare
- Cheltuieli de amortizare si cheltuieli de inchiriere pentru cladiri si spatii;
- Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatilor de cercetare max.10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.
- Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare industriala/dezvoltare experimentala

• Cheltuieli pentru activitatile de inovare
- Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale;
- Cheltuieli pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica
- Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii;
- Cheltuieli de personal aferente personalului cu inalta calificare detasat/angajat pe durata proiectului.
• Cheltuielile eligibile pentru inovarea de proces:
- Cheltuielile cu personalul;
- Cheltuielile aferente instrumentelor si echipamentelor;
- Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe in conditii de concurenta deplina;
- Alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor si ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului

• Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii:
- Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv ex. Brevete, Drepturi de utilizare;
- Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
- Cheltuieli de personal pentru activitati de introducere in productie a rezultatelor cercetarii.

• Cheltuieli generale de administratie (de regie)

Data lansare sesiune depunere:

- NOIEMBRIE 2015

Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 121 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere

Tip proiect: SECTIUNEA C - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off


Beneficiari eligibili

  • Start-up-uri: intreprindere, infiintata in baza legii 31/1990, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului ;
  • Spin-off-uri: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public.

Valoarea ajutorului nerambursabil
Ajutorul nerambursabil este de maxim 90% dar nu mai mult de 840.000 lei

Criterii de eligibilitate:
Solicitantul detine un rezultat de cercetare care poate sa fie:

  • Brevet;
  • Cerere de brevet;
  • Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al intreprinderii nou infiintata;
  • Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari finantate printr-un program public (firma solicitanta este beneficiar sau partener);
  • Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari efectuate de o institutie de cercetare finantata de catre firma solicitanta.

Cheltuieli eligibile:
• Activitatile de cercetare industriala /dezvoltare experimentala: minim 30% din cheltuielile totale eligibile
- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare;
- Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare desfasurarii activitatilor de cercetare-dezvoltare;
• Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului - minim 40% din cheltuielile totale eligibile- conditie de eligibilitate:
- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
- Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului;
- Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv: Aplicatii informatice si licente

• Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii
- Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii: Asistenta tehnologica; Servicii de transfer de tehnologie; Consultanta in materie de achizitie, protejare si comercializare a drepturilor de proprietate intelectuala; Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor.
- Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare: Servicii de cercetare de piata; Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate; Servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect.
• Cheltuieli generale de administratie (de regie)
• Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect;
• Cheltuieli pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-offurilor

 Data lansare sesiune depunere:

-APEL DESCHIS - OCTOMBRIE 2015

 

 

 

A fost aprobata versiunea finala a Ghidului general pentru POR 2014-2020

Versiunea finala a Ghidului general pentru Programul Operational Regional 2014-2020 a fost aprobata, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Pentru aprobarea documentului a fost parcursa procedura de consultare publica, in urma careia au fost primite numeroase observatii si comentarii care au fost luate in considerare pentru finalizarea Ghidului.

Ghidul Solicitantului Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 cuprinde informatii generale, prezentate sintetic, despre POR 2014-2020, sistemul de management al programului, ajutorul de stat si instrumentele financiare aplicabile, despre apelurile de proiecte, inclusiv despre modalitatea de completare si depunere a cererilor de finantare, despre criteriile comune de eligibilitate, precum si o descriere susccinta a etapelor de verificare, evaluare, selectie, contractare a proiectelor.

 

Programul Operational Regional (POR), gestionat de MDRAP in calitate de Autoritate de Management, este unul dintre cele 7 programe operationale din generatia 2014-2020 implementate in Romania, cofinantate din fondurile europene structurale si de investitii. Cu o alocare financiara de 8,25 miliarde de euro pentru cele 11 axe prioritare (plus axa 12 - Asistenta Tehnica), POR 2014-2020, adoptat pe 23 iunie 2015, este programul cu cea mai mare contributie la dezvoltarea regionala a Romaniei.

Programul va continua sa finanteze investitii din perioada 2007-2013: infrastructura sociala, de sanatate si educationala, IMM-uri, drumuri judetene si turism, dar va finanta si noi categorii de proiecte fata de programul precedent: reabilitarea termica a cladirilor publice, lucrari de cadastru si centre de transfer tehnologic.

Ghidul poate fi consultat aici.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...