Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

POPAM 4.4 Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura

STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZARII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE SI BAZATE PE CUNOASTERE

 

Obiectiv specific 5.2: Incurajarea investitiilor in sectoarele de marketing si procesare

Masura: IV.4 Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura

Beneficiari eligibili:
Sprijinul se acorda IMM-urilor din domeniul procesarii produselor pescaresti si de acvacultura
• sa fie persoana juridica romana
• sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului
• sa nu fie inregistrat in Registrul debitorilor AM-POP cu sume neachitate pentru POP 2007-2013
• sa nu se afle in situatii litigioase cu MADR-AM-POP, pana la pronuntarea definitiva si irevocabila a instantei de judecata in litigiul dedus judecatii;
• sa nu se afle in proces de fuziune sau reorganizare;
• solicitantul va avea un specialist in procesare sau are o persoana cu experienta in procesare de cel putin 5 ani.
• nu se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, are incheiate concordate, si-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;

Activitati eligibile:
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura are contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv in ceea ce priveste tratamentul deseurilor.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care imbunatatesc siguranta, igiena, sanatatea si conditiile de munca.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea capturilor de peste comercial care nu poate fi destinat consumului uman.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care rezulta din activitatile de prelucrare principale.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura obtinute din acvacultura ecologica, in conformitate cu articolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.
• Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care au ca rezultat produse noi sau imbunatatite, procese noi sau imbunatatite sau o gestiune si sisteme de organizare noi sau imbunatatite.

Ajutor nerambursabil:
- 50% din valoarea eligibila a proiectului

 

Sesiunea: Aprilie 2016 – Mai 2016

POPAM 2.2 Investitii productive in acvacultura

STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZARII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE SI BAZATE PE CUNOASTERE

 

Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor.

Masura: II.2 Investitii productive in acvacultura

Beneficiari eligibili:
- Sprijinul se acorda intreprinderilor din domeniul acvaculturii.
- In cadrul acestei sesiuni sunt finantate proiecte ce vizeaza sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt cei care au ca obiect de activitate autorizat „acvacultura" si sunt infiintati in baza:
- OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Activitati eligibile:
• investitii productive in acvacultura;
• investitii in diversificarea productiei de acvacultura si a speciilor de cultura;
• investitii in modernizarea unitatilor de acvacultura, inclusiv imbunatatirea conditiilor de lucru si de siguranta a lucratorilor din domeniul acvaculturii;
• investitii in imbunatatirea si modernizarea referitoare la sanatatea si bunastarea animalelor, inclusiv achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele impotriva animalelor salbatice de prada;
• investitiile care vizeaza sporirea calitatii sau a valorii produselor de acvacultura;
• investitii in refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultura prin indepartarea mâlului sau investitiile menite sa previna depunerea mâlului;
• investitii in diversificarea veniturilor obtinute de intreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activitati complementare, respectiv:
            o prelucrarea primara;
            o comercializarea directa;
            o turismul cu specific pescaresc, turismul pentru pescuitul cu undita, turism legat de observarea pasarilor acvatice, turism educational referitor la protectia mediului acvatic;
            o restaurant cu specific pescaresc;
            o pensiune pescareasca realizate in curti terenuri din cadrul fermei;
            o servicii de mediu aferente acvaculturii;
            o activitatile educationale referitoare la acvacultura.

Ajutor nerambursabil:
- 50% din valoarea eligibila a proiectului pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;
- 30% pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM-urilor

Ajutor nerambursabil:

 - valoare maxima eligibila: 2 mil. Euro.

 Sesiunea: Aprilie 2016 – Mai 2016

Se va lansa primul apel pe POPAM 2014-2020!

Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunta lansarea, in data de 02.12.2015, a sesiunii de primire cereri de finantare pentru Masura III.1. "Sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti" din cadrul Prioritatii Uniunii Europene 4 (PU4) - "Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura" conform Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.

Suma alocata acestei sesiuni este de 1.066.800 Euro.

 AM POPAM a publicat si Ghidul Solicitantului pentru aceasta masura , il puteti consulta aici

Programul Operational pentru Pescuit-POP


PRIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT-FEP

Obiectivul general

Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

Obiectivul general al Fondului European pentru Pescuit(FEP) este crearea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

Obiective specifice

  • Dezvoltarea competitivitatii si a durabilitatii sectorului piscicol primar;
  • Dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului piscicol;
  • Sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor pescaresti si imbunatatirea calitatii vietii in aceste zone;
  • Sustinerea unei implementari adecvate a PO in cadrul PCP.

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare


Masura 1.1 - Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
Masura 1.2 - Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit
Masura 1.3 - Investitii la bordul navelor si selectivitate
Masura 1.4 - Pescuitul costier la scara mica
Masura 1.5 - Compensatii socio-economice

Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura

 


Masura 2.1 - Investitii productive in acvacultura
Masura 2.2 - Masuri de acva-mediu
Masura 2.3 - Masuri de sanatate publica
Masura 2.4 - Masuri de sanatate a animalelor
Masura 2.5 - Pescuit in apele interioare
Masura 2.6 - Investitii in procesare si marketing

Axa prioritara 3: Masuri de interes comun


Masura 3.1 - Actiuni colective
Masura 3.2 - Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice
Masura 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi
Masura 3.4 - Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare
Masura 3.5 - Proiecte pilot

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti


Masura 4.1 - Selectarea Grupurilor Locale
Submasura 4.1.a - Sprijin pentru realizarea parteneriatului public-privat si elaborarea strategiilor locale integrate
Submasura 4.1.b - Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate
Masura 4.2 - Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile Locale


Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...