Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Program 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Obiectiv specific
Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC

Activitati eligibile

 • constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale si necorporale
 • activitati necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice.
 • promovarea produselor si serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vanzare on-line;
 • activitati specifice procesului de internationalizare (participarea la targuri si expozitii internationale, investitii in adaptarea proceselor tehnologice de productie la sistemele de certificare si standardizare specifice pietelor de export, etc).

Beneficiari eligibili:

 • IMM-uri non-agricole din mediul urban;
 • intreprinderi mijlocii non-agricole pentru mediul rural;
 • asociatiile mediului de afaceri (pentru internationalizare).

Ajutor nerabursabil

 

Intensitatea ajutorului de stat regional Tipul de Intreprindere/ Regiunea de dezvoltare NE SE SM SV V NV C BI
Bucuresti Ilfov
2014-2020 2014-2020
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului

Intreprindere mare

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului Intreprindere mijlocie 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60% N/A
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului Intreprindere mică și micro 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70% N/A

 

Valoarea ajutorului nerambursabil:
Grant:

 • valoare minima eligibila FEDR: 200 000 euro
 • valoare maxima eligibila FEDR: 1 mil euro

Credit cu grant:

 • valoare minima eligibila FEDR: 1 mil euro
 • valoare maxima eligibila FEDR: 5 mil euro

Sesiunea de depunere proiecte va fi cu termen limita de depunere.

Solicitantul nu trebuie sa se regaseasca in urmatoarele situatii:

  • sa se afle in stare de faliment/ insolventa sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, a incheiat acorduri cu creditorii, si-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
  • sa faca obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile de la punctul anterior.
  • sa fie in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004
  • sa fi fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin sa nu fi fost deja executat
  • in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din fonduri publice comunitare si/sau nationale, sa fi fost gasit vinovat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, de incalcarea contractului din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale/ sa fi fost gasit vinovat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, de incalcarea unuia sau mai multor contracte finantate din fonduri publice comunitare si/sau nationale din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale si sa nu fi achitat debitele si penalitatile aferente, facând dovada achitarii acestora, precum si a indeplinirii, la momentul depunerii cererii de finantare, a oricaror masuri stabilite in sarcina sa de catre instanta judecatoreasca.
  • in cazul in care care au fost stabilite debite in sarcina sa ca urmare a masurilor legale intreprinse de autoritatea de management, sa fi fost achitate integral, atasând dovezi in acest sens;
  • sa fi fost emis impotriva sa un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin sa nu fi fost deja executat,
  • sa detina dreptul legal de a desfasura activitatile prevazute in cadrul proiectului.
  Solicitantul si reprezentantul sau legal sa nu se ne afle intr-una din situatiile de mai jos:
  • in urma altei proceduri de achizitie publica sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar/national, sa fi fost gasiti vinovati de incalcare grava a contractului din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale;
  • sa fie subiectul unui conflict de interese, respectiv sa se afle intr-o situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivitatii si impartialitatii procesului de evaluare selectie, contractare si implementare a proiectului. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or al altor legaturi sau interese comune;
  • sa se afle in situatia de a induce/ a fi indus grav in eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare si selectie, prin furnizarea de informatii incorecte in cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate in cadrul POR;
  • sa se afle in situatia de a incerca/de a fi incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comisiile de evaluare si selectie sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate in cadrulReprezentantul legal al solicitantului sa nu se afle intr-una din situatiile de mai jos:

Reprezentantul legal al solicitantului sa nu se afle intr-una din situatiile de mai jos:

  • sa fi suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu se poate face recurs);
  • sa fi fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
  • sa fi comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractanta le poate dovedi.

Sesiune de depunere :

                - MAI-IUNIE 2016

Last modified on Marti, 10 Mai 2016
Fonduri europene 2014-2020

Aceste fonduri sunt cruciale pentru capacitatea României de a face față provocărilor în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acestea vor mobiliza finanțări publice și private suplimentare destinate creșterii și creării de locuri de muncă și vor reduce decalajele regionale și sociale existente în România. Investițiile vor fi direcționate către stimularea activităților de inovare și a competitivității întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea creșterii și creării de locuri de muncă și îmbunătățirea performanței sistemului de cercetare și inovare, inclusiv a calității învățământului superior, a cooperării cu sectorul de afaceri și a investițiilor private.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
Fabrica lactate - Masura 123 PNDR Tipul ...
Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR ...